Горан М. Ступар

др Горан М. Ступар, доцент
катедра за термотехнику
кабинет: 8-Топл.
мејл адреса: gstupar@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 349; директан 3302-349

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Термотехника; Термоенергетика.

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 2010.

публикације, признања, награде

Више радова саопштених на скуповима међународног и националног значаја, као и радова објављених у стручним часописима.

чланства у научним и стручним организацијама

-