Иван А. Благојевић

др Иван А. Благојевић, ванредни професор
катедра за моторна возила
кабинет: 35; 329
мејл адреса: iblagojevic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 214; директан 3302-214

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Моторна возила. Испитивање моторних и прикључних возила и њихових компоненти. Оптимизација промене степена преноса у мењачу. Одржавање возила и информациони системи. Поузданост техничких система. Систем квалитета.

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1995. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 2000. Машински факултет Универзитета у Београду, Др, 2009.

публикације, признања, награде

Преко 20 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима.

чланства у научним и стручним организацијама

ЈУМВ - Југословенско друштво за моторе и возила; ДОТС - Друштво одржавалаца техничких система