Драган Д. Марковић

др Драган Д. Марковић, редовни професор
катедра за пољопривредно машинство
кабинет: 413; 26/1
мејл адреса: dmarkovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 306; 358; директан 3302-306

термини за пријем студената

уторак 13-15, четвртак 10-12

предмети

Геоинформационо управљање и аутоматизација биотехничких система
Завршни предмет - Инжењерство биосистема
Завршни предмет - Машине и опрема за производњу и прераду хране
Завршни предмет - Обновљиви и секундарни ресурси
Завршни предмет - Основе пољопривредних машина и опреме
Завршни предмет - Сушење и хигротермички процеси
Инжењерство биосистема
Истраживање, оптимизација и пројектовање трактора, погонских и самоходних пољопривредних машина
Машине и опрема за производњу и прераду хране
Обновљиви и секундарни ресурси
Оптимизација и пројектовање машина и опреме за производњу и прераду хране
Основе појаве преношења и технике сушења
Основе пољопривредних машина и опреме
Пројектовање машина и опреме за производњу и прераду хране
Пројектовање пољопривредних машина и опреме
Пројектовање постројења и процесних и енергетских система
Специјалне технике и технологије процеса сушења
Стручна пракса Б - ИБС
Стручна пракса М - ИБС
Сушење и хигротермички процеси
Технологије прераде пољопривредних производа
Технолошки процеси у агрокомплексу
Трактори и самоходне пољопривредне машине
Управљање безбедношћу и квалитетом хране

истраживачка област

Пољопривредно машинство; Пројектовање и конструисање самоходних, погонских и прикључних пољопривредних машина; Технолошко-технички системи пољопривредних машина; Аутоматизација пољопривредних машина и опреме; Испитивање пољопривредних машина и опреме; Експлоатација и одржавање пољоприврених машина и опреме; Системи за дораду и прераду пољопривредних производа.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1982. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр 1987. Машински факултет Универзитета у Београду, Др 1991.

публикације, признања, награде

Уџбеник Транспорт у пољопривреди, објављених 153 стручних и научних радова, 80 пројеката, елабората и студија (25 реализовано у пракси), 10 патената (4 у серијској производњи), руководилац 24 пројеката (13 стратешких и иновационих Министарства за науку и технологију), 22 пројеката директно аплицирано у привреди, GRAND PRIX за проналаске „ПРОНАЛАЗАШТВО–БЕОГРАД 2007“.

чланства у научним и стручним организацијама

Aкадемија инжењерских наука Србије, Инжењерска комора Србије, Савез инжењера и техничара Србије, Друштво америчких машинских инжењера ASME, Југословенско научно друштва за пољопривредну технику, Југословенско друштво за погонске машине, тракторе и одржавање, Друштво за пољопривредну технику Србије.