Огњен М. Пековић

др Огњен М. Пековић, доцент
катедра за ваздухопловство
кабинет: 113/1
мејл адреса: opekovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 345;242; директан 3302-345

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Пројектовање применом рачунара, Метод коначних елемената, Прорачунска аеродинамика, Структурална анализа, Обновљиви извори енергије

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж.

публикације, признања, награде

-

чланства у научним и стручним организацијама

Савез инжењера и техничара Србије, чл. карта бр. 1014 Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС) - друштво за обновљиве изворе електричне енергије, чл. карта бр. 7767 Инжењерска комора Србије, лиценце број: 333 К820 11; 381 010012; 430 Ф790 11