Огњен М. Пековић

др Огњен М. Пековић, ванредни професор
катедра за ваздухопловство
кабинет: 113/1
мејл адреса: opekovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 345;242; директан 3302-345

лична веб презентација

термини за пријем студената

Уторак и среда од 13 до 14 часова

предмети

истраживачка област

Пројектовање применом рачунара, Метод коначних елемената, Изогеометријска анализа, Прорачунска аеродинамика, Лаке и композитне конструкције, Системи и управљање летелицама, Механика лета, Наоружање ваздухоплова, Обновљиви извори енергије

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду Машински факултет, Доктор наука - Машинско инжењерство (Др)

публикације, признања, награде

-

чланства у научним и стручним организацијама

Савез инжењера и техничара Србије, чл. карта бр. 1014 Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС) - друштво за обновљиве изворе електричне енергије, чл. карта бр. 7767 Инжењерска комора Србије, лиценце број: 333 К820 11; 381 010012; 430 Ф790 11