Системи и управљање летелицама

ID: 1079
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Петровић Б. Небојша
извођачи: Иванов Д. Тони, Пековић М. Огњен, Петровић Б. Небојша
контакт особа: Петровић Б. Небојша
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

Циљеви предмета су упознавање студената са интегрисаним рачунарским системима управљања летелицом, њиховим функцијама, структурама и принципима рада. Предмет треба да омогући студенту детаљан увид у савремени приступ интеграције система и њихових компонената у управљању летелицама.

исход

Студент стиче знања о структурама различитих типова и различитих изведби интегрисаних рачунарсих система управљања летелицом . Стечена знања омогућавају студенту који се определи за друге области ваздухопловства да разуме сложену проблематику управљања летелицом , а онима који желе да се специјализују за ову проблематику стечена знања представљају темељ даљег усавршавања.

садржај теоријске наставе

Функције и структура интегрисаних рачунарских система управљања летелицом (ИРСУЛ); Специфичне функције рачунарских система за летелице различитих намена; Компоненте интегрисаних рачунарских система; Сензори ИРСУЛ; Магистрале и процесорске компоненте ИРСУЛ; Електронски показивачи; Извршни органи ИРСУЛ; Системи управљања лета; Класификација и стриктура система аутопилота и система за динамичку стабилизацију; Модели кретања авиона; Синтеза адекватних математичких модела кретања авиона; Линеаризовани модел лета авиона; Преносне функције система поремећајне динамике авиона; Апроксимације система уздужне и попречне поремећајне динамике; Стабилизација кратко периоде уздужне динамике авиона; Синтеза линеарних аутопилота уздужне и попречне динамике авиона у лету; Структура аутопилота уздужне и попречне динамике авиона; Модел аутопилота краткопориоде уздужне динамике авиона; Модел буре; Модел управљачке улазне команде крмила висине; Модел инерцијалног оптерећења пилота услед дејства нормалног убрзања.

садржај практичне наставе

Практична настава обухвата приказивање примера, анализирање и разговор са студентима у областима које су претходно теоријски представљене:Функције и структура интегрисаних рачунарских система управљања летелицом ИРСУЛ. Компоненте интегрисаних рачунарских система. Типови сензора ИРСУЛ. Магистрале података и процесорске компоненте. Електронски показивачи. Извршни органи ИРСУЛ.Системи управљања лета. Математички модели кретања авиона.Линеаризовани модел лета авиона.Преносне функције система поремећајне динамике авиона.Апроксимације система уздужне и попречне поремећајне динамике. Стабилизација кратко периоде уздужне динамике авиона.Структура аутопилота уздужне и попречне динамике авиона. Симулациони модел аутопилота краткопориоде уздужне динамике авиона. Динамички модел краткопериде уздужне динамике авиона F-14.Динамички модел регулатора краткопериде уздужне динамике авионе F-14. Динамички модел хидрауличког актуатора крмила хоризонталног стабилизатора авиона F-14.

услов похађања

Услов похађања предмета је упис студента у семестар у којем се овај предмет предаје.

ресурси

Писани извори са предавања. Писани извори са аудиторних вежби. Интернет.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Опрема и Системи Летелица - Системи аутоматског управљања лета, Јанковић J., Машински факултет, Београд, 1996.; Aircraft dinamics and automatic control, Duane McRuer, Dunstan Graham, Irving Ashkenas, ‎Princeton University Press, 2014.;