Процедура пријаве на конкурс за упис на ОАС

ПРЕТПРИЈАВЉИВАЊЕ И ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

Електронска претпријава је ОБАВЕЗНА ЗА СВЕ КАНДИДАТЕ и обавља се у периоду од 17. до 24. јуна 2022. год. приступом на адресу: https://pretprijava.mas.bg.ac.rs/app/ – сва упутства су дата на наведеној адреси. Кандидати који нису у могућности да самостално обаве електронско предпријављивање, ПРЕТПРИЈАВУ ће обавити у учионици број 30. на Машинском факултету у периоду од 22. до 25. јуна 2022. год. од 9:00 до 14.00 часова.

Уколико се при упису установи неслагање оригиналних докумената са онима који су приложени приликом електронског пријављивања (фалсификати), тим кандидатима неће бити омогућен упис на факултете Универзитета у Београду и биће поднета кривична пријава надлежном тужилаштву.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ кандидата за оба студијска програма вршиће се 22., 23., 24. и у суботу 25. јуна 2022. год. од 9:00 до 14:00 часова на Машинском факултету у Београду, Краљице Марије бр. 16. Приликом доласка на Факултет, сваки кандидат се јавља у учионицу број 30., где му се проверава потребна документација за пријаву на Конкурс. Након обављене провере кандидат одлази на шалтер Службе за студентске послове и обавља коначну пријаву на Конкурс и добија оверену потврду о пријави.


Подсећамо вас да сваки кандидат мора имати на пријемном испиту, оверену Потврду о пријави (коју кандидат добиja приликом пријаве на Конкурс на шалтерима Службе за студентске послове) и лични документ (лична карта или пасош).

У случају да кандидат нема оверену потврду од стране Службе за студентске послове, кандидат МОРА да дође и извади ту потврду у терминима пријаве на свим отвореним шалтерима Службе за студентске послове.

У сали у којој се ради пријемни испит, на клупи ће се налазити вежбанка са обрасцом за одговоре, хемијска оловка и флашица воде.


БРОЈ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ МОГУ УПИСАТИ

На студијски програм Основне академске студије – МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Број студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије: 520

  • број студената са инвалидитетом: 4
  • број студената припадника ромске националности: 4
  • број студената држављана Републике Србије који су у школској 2021/2022. години завршили средњу школу у иностранству: 4

Број студената који сами плаћају школарину: 100. Висина школарине за школску 2022/2023. годину за студенте који сами плаћају школарину износи 72.000,00 динара (плаћање у највише десет рата).

На студијски програм Основне академске студије – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ

Број студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије: 20

  • број студената са инвалидитетом: 1
  • број студената припадника ромске националности: 1
  • број студената држављана Републике Србије који су у школској 2021/2022. години завршили средњу школу у иностранству: 1

Број студената који сами плаћају школарину: 40. Висина школарине за школску 2022/2023. годину за студенте који сами плаћају школарину износи 180.000,00 динара (плаћање у највише десет рата).


Информатор 2022.

Информатор о условима пријема студената у прву годину Основних академских студија школске 2022/2023. године може да се купи у Скриптарници Машинског факултета. Брошура садржи све информације везане за пријављивање кандидата за полагање пријемног испита из Математке, правила о одржавању пријемног испита, начин утрврђивања ранг листе, поступак уписа као и неопходне формуларе.

телефони за информације

011-3302-205
факс: 011-3370-364

E-mail:
pronast@mas.bg.ac.rs
se_nast@mas.bg.ac.rs

Корисни линкови

  • Основне и интегрисане академске студије - конкурс БУ