Упис нових студената школска година 2020/21

БРОЈ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ МОГУ УПИСАТИ

На студијски програм Основне академске студије – МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

 • број студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије … 520
  • број студената са инвалидитетом … 4
  • број студената припадника ромске националности … 4
  • број студената држављана Републике Србије који су у школској 2019/2020. години завршили средњу школу у иностранству … 4
 • број студената који сами плаћају школарину … 100

На студијски програм Основне академске студије – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ

 • број студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије … 20
  • број студената са инвалидитетом … 1
  • број студената припадника ромске националности … 1
  • број студената држављана Републике Србије који су у школској 2019/2020. години завршили средњу школу у иностранству … 1
 • број студената који сами плаћају школарину … 40

ПРЕТПРИЈАВЉИВАЊЕ И ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

Електронска претпријава је ОБАВЕЗНА ЗА СВЕ КАНДИДАТЕ и обавља се у периоду од 17. до 25. јуна 2020. год. приступом на адресу: http://pretprijava.mas.bg.ac.rs . Кандидати који нису у могућности да самостално обаве електронско претпријављивање, ПРЕТПРИЈАВУ ће обавити у учионици број 30. на Машинском факултету у периоду од 24. до 27. јуна 2020. год. од 9:00 до 14:00 часова.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ кандидата за оба студијска програма вршиће се 24., 25., 26. и у суботу 27. јуна 2020. год. од 9:00 до 16:00 часова на Машинском факултету у Београду, Краљице Марије бр. 16. Приликом доласка на Факултет, сваки кандидат се јавља у учионицу број 30., где му се проверава потребна документација за пријаву на Конкурс. Након обављене провере кандидат одлази на шалтер Службе за студентске послове и обавља коначну пријаву на Конкурс и добија оверену потврду о пријави.

Информатор 2020.

Информатор о условима пријема студената у прву годину Основних академских студија школске 2020/2021. године може да се купи у Скриптарници Машинског факултета од 09.06.2020. од 08:00-16:00 часова. Брошура садржи све информације везане за пријављивање кандидата за полагање пријемног испита из Математке, правила о одржавању пријемног испита, начин урврђивања ранг листе, поступак уписа као и неопходне формуларе.

телефони за информације

011-3302-205
факс: 011-3370-364

E-mail:
pronast@mas.bg.ac.rs
se_nast@mas.bg.ac.rs

Корисни линкови

 • Основне и интегрисане академске студије - конкурс
 • Мастер академске студије - конкурс
 • Докторске академске студије - конкурс