издвајамо


Проф. др Владимир Поповић изабран за новог декана Машинског факултета


Проф. др Владимир Поповић изабран је за новог декана Машинског факултета Универзитета у Београду. Он ће руковођење факулетом преузети 1. октобра 2021. године, након што актуелном декану, проф. др Радивоју Митровићу истекне мандат. Савет Машинског факултета је једногласно усвојио предлог Наставно-научног већа да за новог декана у наредном мандатном периоду од три године, за школску 2021/2022., 2022/2023. и 2023/2024. годину, буде изабран проф. др Владимир Поповић.Уверен сам да својим досадашњим искуством професора, продекана за финансије, шефа Катедре за моторна возила, руководиоца Лабораторије ЦИАХ и државног секретара за науку и технолошки развој, као и преданим радом, личним контактима, међународним активностима, могу на достојан начин да репрезентујем Машински факултет... ▶▶▶