Званични документи Машинског факултета

Информатор о раду

Ценовници

  • Одлука Савета Машинског факултета о школарини за студијски програм - Машинско инжењерство (ОАС и МАС) и за студијски програм ОАС - Информационе технологије у машинству (Одлука донета 12.02.2019.)
  • Одлука Савета Машинског факултета о школарини за студијски програм ОАС - Информационе технологије у машинству за стране држављане (Одлука донета 10.05.2019.)

Закон, статут, пословник

Прописи Машинског факултета

Правилници општег значаја

Систем квалитета

Центар за информационо-комуникационе технологије (ЦИТ)

Паркинг простор

Јавне набавке мале вредности

Остала документа