Образовање - Документи

Мастер студије

Докторске студије

Процедура издавања Потврде M.Sc.

На основу Закона о високом образовању „Службени гласник бр. 76/05“ и Закона о измени и допуни Закона о високом образовању „Службени гласник бр. 100/07“, Народна скупштина Републике Србије, на Првој седници Другог редовног заседања у 2007. години, одржаној 05. новембра 2007. године, донела је тумачење у коме у четвртом ставу пише: “…, лица која су стекла VII-1 степен стручне спреме (дипломирани инжењер, итд) изједначена су са лицима која стекну назив master.

На основу горе наведеног, Машински факултет-Београд издаје Потврду (на лични захтев), да је VII-1 степен стручне спреме (дипломирани инжењер машинства) изједначен са академским називом master (M.Sc.).

Подноси се молба (Текст молбе), М.Ф.-у уз плаћену надокнаду за издавање нестандардних уверења у

износу од 2000,00 динара, на основу Ценовника студија и услуга

при студирању на Машинском факултету.

Уплата се врши на жиро рачун:
840-1876666-10, Позив на број: 109
Машински факултет,
Краљице Марије бр. 16,
11000 Београд

За све остале информације можете се обратити секретару Продекана за наставу
se_nast@mas.bg.ac.rs, тел. 011/33-02-455