Издавачка делатност Машинског факултета

Од самих почетака рада Факултета, када су први студенти заузели клупе у амфитеатрима и учионицама, свеске су пуњене белешкама. Истовремено наметнула се потреба за писаним материјалима, који би пратили предавања и вежбе. Тако су у организацији Савеза студената почеле да се на шапирографу штампају скрипте. Поред овога, у постојећим издавачким кућама, штампале су се и ретке књиге тадашњих професора. Након тога и сам Факултет улази у издавачке воде.

Цена књига је веома приступачна јер тежимо циљу да сваки студент у рукама има књигу из које ће моћи да стекне знање и успешно спреми испит.

Књиге су својеврсно национално благо. Неке наше књиге по свом квалитету превазилазе националне оквире. Наиме, сведоци смо да, на штанд са нашим издањима на Сајму књига у Београду, сваке године долазе посетиоци из свих крајева бивше Југославије, а ретко ко оде само са Каталогом издања Факултета.

Правилник о издавачкој делатности и продаји књига.

Вести

Информације ауторима о поступку издавања уџбеника, монографија и публикација

Све послове у вези са издавачком делатношћу води Комисија за издавачку делатност. Ове послове обавља у складу са Правилником о издавачкој делатности и раду продавнице књига. Први корак је попуњавање одговарајућих записа, који морају бити потписани или од стране Шефа Катедре или од надлежног Продекана. Записи су:

Даљи кораци се договарају са Комисијом за издавачку делатност

Информација у вези са куповином уџбеника, монографија и публикација

Информације у вези са куповином књига можете да добијете у продавници књига Машинског факултета (скриптарници), у времену од 7:30 до 15:30 или телефоном на број +381 11 3302 384.
Адреса Скриптарнице:
Машински факултет, Краљице Марије 16,
11120 Београд 35
(на галерији изнад главног улаза)

Годишња награда за најбољу књигу

У поводу обележавања Дана Светог Саве, Машински факултет Универзитета у Београду додељује годишњу награду за најбољу књигу аутора са Машинског факултета, издату од стране Факултета или другог издавача у земљи или иностранству у претходној календарској години.

Награду за најбољу књигу у 2023. години Наставно-научно веће Машинског факултета доделило је наслову Машине алатке. Практикум, аутора: Милошa Главоњићa, Бранкa Кокотовића, Саше Живановића.

Добитници Награде у претходним годинама:

(Публикације) Часопис FME

Научни часопис у издању Машинског факултета

Часопис ФМЕ излази од 1970. године. У њему се објављују оригинални радови (рецензирани чланци и кратке комуникације) из свих области машинства, које се као грана инжењерства у часопису разматра у најширем могућем смислу.