термотехника

Расхладни уређаји. Део 1

аутор: Миле Маркоски
број страна:
година издања: 2013
ISBN: 978-86-7083-784-3

погледајте садржај

Расхладни уређаји. Део 2

аутор: Миле Маркоски
број страна:
година издања: 2013
ISBN: 978-86-7083-785-0

погледајте садржај

Термички прорачун парних котлова

аутори: Љубиша Бркић, Титослав Живановић, Драган Туцаковић
број страна: 237
година издања: 2015
ISBN: 978-86-7083-887-1

Термоелектране

аутори: Љубиша Бркић, Титослав Живановић, Драган Туцаковић
број страна: 167
година издања: 2015
ISBN: 978-86-7083-888-8

Парни котлови

аутори: Љубиша Бркић, Титослав Живановић, Драган Туцаковић
број страна: 255
година издања: 2014
ISBN: 978-86-7083-832-1

Цевни водови

аутор: Миле Маркоски
број страна: 283, 77
година издања: 2009
ISBN: 978-86-7083-650-1

Пројектовање постројења за централно грејање

аутор: Бранислав Тодоровић
број страна: 498
година издања: 2009
ISBN: 978-86-7083-678-5