Издања Машинског факултета

Од самих почетака рада Факултета, када су први студенти заузели клупе у амфитеатрима и учионицама, свеске су пуњене белешкама. Истовремено наметнула се потреба за писаним материјалима, који би пратили предавања и вежбе. Тако су у организацији Савеза студената почеле да се на шапирографу штампају скрипте. Поред овога, у постојећим издавачким кућама, штампале су се и ретке књиге тадашњих професора. Након тога и сам Факултет улази у издавачке воде.

Цена књига је веома приступачна јер тежимо циљу да сваки студент у рукама има књигу из које ће моћи да стекне знање и успешно спреми испит.

Књиге су својеврсно национално благо. Неке наше књиге по свом квалитету превазилазе националне оквире. Наиме, сведоци смо да, на штанд са нашим издањима на Сајму књига у Београду, сваке године долазе посетиоци из свих крајева бивше Југославије, а ретко ко оде само са Каталогом издања Факултета.

Да би информације о књигама биле доступне већем броју читалаца, који разумеју наш језик, на сајту Факултета, од скоро, дали смо кратак приказ највећег броја наших књига. На тај начин ће, надамо се, наше књиге у већем броју доспети до студената и инжењера на простору бивше Југославије, баш као у добра стара времена.

Годишња награда за најбољу књигу

У поводу обележавања Дана Светог Саве, Машински факултет Универзитета у Београду додељује годишњу награду за најбољу књигу аутора са Машинског факултета, издату од стране Факултета или другог издавача у земљи или иностранству у претходној календарској години.

Награду за најбољу књигу у 2020. години Наставно-научно веће Машинског факултета доделило је наслову Соларни термички системи, аутора Милана Д. Гојака и Неџада Р. Рудоње.

Добитници Награде у претходним годинама: