механика

Збирка задатака из динамике

аутори: Јосиф Вуковић, Миливоје Симоновић, Александар Обрадовић, Саша Марковић
број страна: 338
година издања: 2021
ISBN: 978-86-6060-092-1

погледајте садржај

Механика Статика

аутори: Зоран Голубовић, Миливоје Симоновић, Зоран Митровић
број страна: 241
година издања: 2019
ISBN: 978-86-6060-019-8

погледајте садржај

Механика Кинематика

аутори: Миливоје Симоновић, Зоран Митровић, Зоран Голубовић
број страна: 254
година издања: 2015
ISBN: 978-86-7083-851-2

погледајте садржај

Механика II Кинематика

аутор: Никола Младеновић
број страна: 151
година издања: 2008
ISBN: 978-86-7083-641-9

погледајте садржај

Механика. Динамика тачке

аутори: Зоран Митровић, Зоран Голубовић, Миливоје Симоновић
број страна: 304
година издања: 2011
ISBN: 978-86-7083-734-8

погледајте садржај

Механика. Динамика система

аутори: Мирко Павишић, Зоран Голубовић, Зоран Митровић
број страна: 256
година издања: 2011
ISBN: 978-86-7083-736-2

погледајте садржај

Динамика

аутори: Никола Младеновић, Наташа Тришовић
број страна: 335
година издања: 2015
ISBN: 978-86-7083-884-0

погледајте садржај

Збирка задатака из статике : са изводима из теорије

аутори: Миланка Глишић, Наташа Тришовић, Оливера Јеремић, Снежана Милићев, Драгомир Зековић
број страна: 315
година издања: 2012
ISBN: 978-86-7083-759-1

погледајте садржај

Збирка задатака из кинематике

аутори: Никола Младеновић, Зоран Митровић, Зоран Стокић
број страна: 232
година издања: 2012
ISBN: 978-86-7083-761-4

погледајте садржај

Линеарне осцилације механичких система

аутори: Јосиф Вуковић, Александар Обрадовић
број страна: 284
година издања: 2007
ISBN: 978-86-7083-602-0

погледајте садржај

Механика робота

аутори: Вукман Човић, Михаило Лазаревић
број страна: 228
година издања: 2008
ISBN: 978-86-7083-661-7

погледајте садржај

Збирка задатака из механике робота

аутор: Михаило Лазаревић
број страна: 271
година издања: 2006
ISBN: 86-7083-570-3

погледајте садржај

Динамика и управљање кретањем робота : одабрана поглавља

аутори: Михаило Лазаревић, Срећко Баталов, Милош Живановић
број страна: 314
година издања: 2014
ISBN: 978-86-7083-848-2

погледајте садржај

Прилог моделирању и управљању роботских и адаптронских система

аутори: Михаило Лазаравић, Јелена Видаковић, Милан Цајић, Петар Мандић
број страна: 211
година издања: 2014
ISBN: 978-86-7083-833-8

погледајте садржај

Прилог моделирању и динамичкој анализи система нецелобројног реда са основама рачуна нецелобројног реда

аутори: Михаило Лазаревић, Љубиша Бучановић
број страна: 222
година издања: 2012
ISBN: 978-86-7083-747-8

погледајте садржај

Механика Статикa

аутори: Зоран Голубовић, Миливоје Симоновић, Зоран Митровић
број страна: 241
година издања: 2016
ISBN: 978-86-7083-906-9

Елементи теорије нелинеарних осцилација

аутор: Николај Бутенин
број страна: 224
година издања: 1985
ISBN:

Специјални задаци из динамике

аутор: Љубодраг Радосављевић
број страна: 164
година издања: 1986
ISBN: 86-7083-017-5