Библиографије

Библиографија докторских дисертација

Библиографија магистарских радова

Персоналне библиографије Једна од апликација коју омогућава библиотечко-информациони систем COBISS, је и израда персоналних библиографија истраживача. Овакав информациони систем омогућава успостављање евиденција истраживача и установа националних библиотечо-информационих система, као и стандардизовано вођење библиографија научних радника и установа. Научним радницима и истраживачима из Србије омогућен је онлајн испис својих персоналних библиографија.
Библиографије могу исписати сви научни и стручни радници из Србије којима је додељена шифра истраживача и за чије радове постоје записи у узајамној бази података.. Услов да се поједина јединица из базе података правилно уклључи у персонаалну библиографију јесте да запис, осим основних библиографских података (аутор, наслов, година издавања, издавач…), садржи и шифру по типологији документа/дела и шифру истраживача. Записе за библиографске јединице обично уноси и редигује библиотека установе у којој је истраживач запослен, у договору са истраживачем.

Списак истраживача Машинског факултета којима су додељене шифре у оквиру система CRIS (Current Research Information Systems). Шифру истраживача додељује Универзитетска библиотека Светозар Марковић на основу захтева који садржи следеће податке: презиме, име, датум рођења, подручје делатности; институција у којој је запослен; катедра/одељење, радно место, адреса, телефон, мејл (пословни).