Каталози

За претраживање целокупног фонда библиотеке корисницима су на располагању лисни као и електронски каталог.

Лисни каталози су: алфабетски каталог монографских публикација у којем су каталошки листићи смештени абецедним редом по презимену аутора, стручни каталог сређен по стручним областима, абецедни каталог наслова серијских публикација, абецедни и стручни каталози докторских и магистарских радова, специјалистичких радова, каталози дипломских радова, уџбеника и стандарда и интерни топографски каталог.

Од септембра 2004. године библиотека је у оквиру пројекта Виртуелна библиотека Србије укључена у узајамни електронски каталог Србије који обједињује записе свих библиотека укључених у систем.

  1. Електронски каталог Библиотеке Машинског факултета
  2. Узајамни електронски каталог библиотека у Србији