Годишња награда за најбољу књигу

У поводу обележавања Дана Светог Саве, Машински факултет Универзитета у Београду додељује годишњу награду за најбољу књигу аутора са Машинског факултета, издату од стране Факултета или другог издавача у земљи или иностранству у претходној календарској години.

Награду за најбољу књигу у 2021. години Наставно-научно веће Машинског факултета доделило је наслову Design of Contemporary Inland Waterway Vessels – the Case of the Danube River следећих аутора: Дејан Радојчић, Александар Симић, Никола Момчиловић, Милорад Моток и Бенџамин Фридхоф

Добитници Награде у претходним годинама: