Годишња награда за најбољу књигу

У поводу обележавања Дана Светог Саве, Машински факултет Универзитета у Београду додељује годишњу награду за најбољу књигу аутора са Машинског факултета, издату од стране Факултета или другог издавача у земљи или иностранству у претходној календарској години.

Награду за најбољу књигу у 2023. години Наставно-научно веће Машинског факултета доделило је наслову Машине алатке. Практикум, аутора: Милошa Главоњићa, Бранкa Кокотовића, Саше Живановића.

Добитници Награде у претходним годинама: