Годишња награда за најбољу књигу

У поводу обележавања Дана Светог Саве, Машински факултет Универзитета у Београду додељује годишњу награду за најбољу књигу аутора са Машинског факултета, издату од стране Факултета или другог издавача у земљи или иностранству у претходној календарској години.

Награду за најбољу књигу у 2020. години Наставно-научно веће Машинског факултета доделило је наслову Соларни термички системи, аутора Милана Д. Гојака и Неџада Р. Рудоње.

Добитници Награде у претходним годинама: