индустријско инжењерство

Моделирање система опслуживања

аутори: Угљеша Бугарић, Душан Петровић
број страна: 391
година издања: 2011
ISBN: 978-86-7083-749-2

погледајте садржај

Систем менаџмента квалитетом и пословне перформансе

аутори: Весна Спасојевић Бркић, Драган Д. Милановић, Снежана Кнежевић, Данијела Лазић, Тања Милановић
број страна: 252
година издања: 2012
ISBN: 978-86-7083-741-6

погледајте садржај

Увод у економију

аутори: Слободан Покрајац, Никола Дондур
број страна: 196
година издања: 2013
ISBN: 978-86-7083-786-7

погледајте садржај

Oснови социологије

аутор: Слободан Покрајац
број страна: 400
година издања: 2014
ISBN: 978-86-7083-824-6

погледајте садржај

Практикум за лабораторијске вежбе из индустријске ергономије

аутори: Александар Жуњић, Момир Ћулић
број страна: 105
година издања: 2013
ISBN: 978-86-7083-798-0

погледајте садржај

Информациони системи подршке управљању и одлучивању

аутори: Драган Д. Mилановић, Мирјана Мисита
број страна: 205
година издања: 2008
ISBN: 978-86-7083-642-6

погледајте садржај

Engineering English

аутор: Dimitrije Kostić
број страна: 183
година издања: 2009
ISBN: 978-86-7083-652-5

Технички немачко-српски речник

аутори: Нада Крњаић-Цекић, Нада Арсенијевић
број страна: 339
година издања: 2009
ISBN: 978-86-7083-653-2

Индустријска ергономија

аутори: Миливој Кларин, Александар Жуњић
број страна: 223
година издања: 2007
ISBN: 978-86-7083-616-7

Русскиї jazyk 1 : научныј стил' речи

аутор: Љубица Несторов
број страна: 287
година издања: 1991
ISBN:

Примена технике мрежног планирања

аутори: Томислав Јовановић, Петар Јовановић, Првослав Ђурђевић
број страна: 155
година издања: 1990
ISBN:

Организација одржавања машина

аутор: Добривоје Јовановић
број страна: 571
година издања: 1989
ISBN:

Уџбеник француског језика

аутор: Живка Михаиловић
број страна: 473
година издања: 1989
ISBN: