Акредитацијe

Студије на Машинском факултету су усклађене са међународним стандардима образовања (Болоњска декларација) и сви студијски програми су акредитовани у првом акредитационом кругу од стране националне Комисије за акредитацију и проверу квалитета. У овом тренутку, сви студијски програми Машинског факултета су реакредитовани, а акредитовани су и програми на енглеском језику.

Акредитације Машинског факултета

Самовредновање и оцењивање квалитета МФ

Mеђународне акредитације

  • ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik e.V, Deutschland - Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics e.V, Germany, http://www.asiin.de/): Accreditation Certificates for study programmes of Bachelor (Undergraduate) Academic Studies and Master (Graduate) Academic Studies, until 2018.
    ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education, http://www.enaee.eu/) through ASIIN: Designations of study programmes as European-Accredited Engineering Bachelor and Master (EUR-ACE labels).
  • RINA (The Royal Institution of Naval Architects, United Kingdom, http://www.rina.org.uk/): Accreditation Certificates of the UB-FME Naval Architecture Module, 2009-2013 and 2013-2017
  • FEANI (European Federation of National Engineering Associations, Belgium, http://www.feani.org): Accreditation Certificate for all engineering programmes.