Акредитације Машинског факултета

Студије на Машинском факултету усклађене су са међународним стандардима образовања (Болоњска декларација), а студијски програми Машинско инжењерство акредитовани су у првом акредитационом кругу од стране националне Комисије за акредитацију и проверу квалитета. У овом тренутку, сви студијски програми Машинског факултета су акредитовани или реакредитовани, а студијски програми Машинско инжењерсво на сва три нивоа студија акредитовани су и за извођење на енглеском језику.

Актуелне националне акредитације

Претходне националне акредитације

Актуелне међународне акредитације

  • ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik e.V, Deutschland - Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics e.V, Germany, http://www.asiin.de/)
  • ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education, http://www.enaee.eu/) through ASIIN: Designations of study programmes as European-Accredited Engineering Bachelor and Master (EUR-ACE labels).
  • RINA (The Royal Institution of Naval Architects, United Kingdom, http://www.rina.org.uk/): Accreditation Certificates of the UB-FME Naval Architecture Module, 2009-2013, 2013-2017, 2018-2022 and 2023-2027

Претходне међународне акредитације

Самовредновање и оцењивање квалитета МФ