студентски сервиси и обавештења

студентски сервис

Приступ студентском сервису је могућ само преко корисничког имена и лозинке (username/password). Кориснички налог студента је у облику <број индекса>-<година уписа>, например: 123-2011

Лозинку за приступ студентском сервису, студент сам формира у току поступка активације налога.

Активација налога је неопходна. Потребно је унети активациони код.
Активациони код се добија на шалтеру студентске службе (уз индекс). Овај код се користи једнократно, исључиво за потребе студентског сервиса.

процедура уписа

молбе