Упис студената у наредну школску годину 2022/23


Упис студената у наредну школску годину ће се обавити у два корака:

- Први корак уписа, тј. електронски упис је завршен!


Након доделе предмета, обавиће се други корак уписа по објављеном распореду
(ускоро ће бити објављени термини), тј. физички долазак студената на Факултет.


Студент тада мора да има код себе:

- Индекс,

- Уплатница Универзитету у Београду – Центару за развој каријере и саветовање- Уплатница Универзитету у Београду, као део школарине, коју уплаћују само самофинансирајући студенти


- Студенти који имају жељу да им се додели додатни број ЕСПБ, тек након уписа у електронску евиденцију у школску 2022/2023. годину и доделе предмета, имају могућност подношења молбе (5).


МОЛБЕ: