email за студенте

Студенти имају могућност коришћења email сервиса на Машинском факултету. Email ће бити пре свега коришћен за комуникацију са Факултетом и Универзитетом, односно ради обавештавања студената у вези са значајним информацијама за студирање.

Сервису приступате користећи email клијент по свом избору (Windows mail client, Outlook, Thunderbird,…; Gmail, Yahoo Mail, Outlook.com,…). Могућ је и приступ преко вебмејла користећи исто корисничко име и лозинку као и за приступ студентском сервису.

Неки познатији email клијенти су наведени на списку. Могу се преузети и користити бесплатно. Неки од ових клијената имају варијанте за Android, Windows, Linux, MacOS оперативне системе.

параметри потребни за подешавање клијента

  • корисничко име и лозинка су исти као и за приступ студентском сервису
  • студентске email адресе су у облику korisnicko_ime@studenti.mas.bg.ac.rs (на пример: 987-2014@studenti.mas.bg.ac.rs)
  • incoming mail server (POP3): pi.mas.bg.ac.rs
    • порт 110 (TLS); алтернативно порт 995 (SSL)
  • outgoing mail server (SMTP): pi.mas.bg.ac.rs
    • порт 587 (TLS); алтернативно порт 465 (SSL)

Приликом слања и пријема порука обавезна је аутентификација.

Величина поруке је ограничена на 15 MB.

чување порука на серверу

Квота на серверу за сваког студента је 300 MB.

Машински факултет не чува резервне копије (backup) ваших порука.