email за студенте

Студенти имају могућност коришћења email сервиса на Машинском факултету. Email ће бити пре свега коришћен за комуникацију са Факултетом и Универзитетом, односно ради обавештавања студената у вези са значајним информацијама за студирање.

Сервису приступате користећи email клијент по свом избору (Windows mail client, Outlook, Thunderbird,…; Gmail, Yahoo Mail, Outlook.com,…). Могућ је и приступ преко вебмејла користећи исто корисничко име и лозинку као и за приступ студентском сервису.

Неки познатији email клијенти су наведени на списку. Могу се преузети и користити бесплатно. Неки од ових клијената имају варијанте за Android, Windows, Linux, MacOS оперативне системе.

Параметри потребни за подешавање клијента

  • корисничко име и лозинка су исти као и за приступ студентском сервису
  • студентске email адресе су у облику korisnicko_ime@studenti.mas.bg.ac.rs (на пример: 987-2014@studenti.mas.bg.ac.rs)
  • incoming mail server (POP3): pi.mas.bg.ac.rs
    • порт 110 (TLS); алтернативно порт 995 (SSL)
  • outgoing mail server (SMTP): pi.mas.bg.ac.rs
    • порт 587 (TLS); алтернативно порт 465 (SSL)

Приликом слања и пријема порука обавезна је аутентификација.

Величина поруке је ограничена на 15 MB.

Чување порука на серверу

Квота на серверу за сваког студента је укупно 300 MB
Машински факултет не чува резервне копије (backup) ваших порука.

Нежељене поруке "spam"

Одређивање шта односно која и-мејл порука спада у нежељене и нeпотребне - “спам” (осим оних које су по некој општеприхваћеној дефиницији “spam”) зависи искључиво од сваког корисника понаособ и подешености његовог клијента за пријем/читање е-поште

Сервис за пријем е-поште тј. клијентска апликација аутоматски класификује поруке као „непожељне“ („spam“) ако личе на то по свом садржају или су нетипичне по својој форми. Ови генерички филтери нису савршени и повремено регуларне поруке могу да заврше у као „непожељне“ („spam box “)

У већини случајева се може спречити сврставање коректне и жељене е-поште у „спам“ тј. нежељену, једноставним додавањем мејл адресе пошиљаоца у свој адресар или контакт-листе. Уколико мејл-клијент има опцију да поруку означи као „Није непожељна“, „Уклони из нежељене поште“ или слично, увек може да се кликне на то. Међутим, генерално је боље додати пошиљаоца у своје контакте. То је јаснији сигнал самом клијенту е-поште да жели да се прочита е-пошта од датог пошиљаоца.