О Факултету

Машински факултет Универзитета у Београду је институција националног значаја и представља основ развоја машинске науке и индустрије у Србији. Најстарија је и највећа високошколска и научна установа у нашој земљи у области машинства. На факултету тренутно студира укупно око 3000 студената, а дипломира око 400 годишње. Факултет има близу 400 запослених, од тога око 200 у настави.

Факултет реализује програме образовања током читавог живота, као и друге програме стручног усавршавања ван оквира студијских програма, у складу са Законом о високом образовању и Статутом Машинског факултета

Делатности Факултета

Машински Факултет је високошколска установа која обавља образовну, научну и истраживачку делатност у складу са Законом и Законом о научноистраживачкој делатности. Факултет обавља делатност високог образовања кроз академске и струковне студије у свом седишту и у складу са својом матичношћу, која произилази из акредитованих студијских програма (у области машинског инжењерства).

У оквиру делатности високог образовања Факултет обавља научноистраживачку, експертско-консултантску и издавачку делатност, а може обављати и друге послове којима се комерцијализују резултати научног и истраживачког рада.Факултет реализује програме образовања током читавог живота, као и друге програме стручног усавршавања ван оквира студијских програма, у складу са Законом и Статутом.

Делатност Факултета организује се и обавља у оквиру организационих јединица и то:

  1. Организационе јединице наставно-научне делатности
  2. Организационе јединице ненаставних делатности
  3. Акредитоване организационе јединице

Дан Факултета се обележава последње суботе месеца октобра.

Локација

Седиште Факултета је у Београду, општина Палилула, улица Краљице Марије бр. 16,
просторне локације укључују и:

  • Стару зграду за машинске лабораторије (локација: у дворишту Факултета, Рузвелтова бр. 1а),
  • Зграду топлане Факултета (локација: Иванковачка бр. 5-7)
  • Зграду Аеротехничког института (локација у дворишту Факултета).