Органи факултета

Орган пословођења

Стручни органи

 1. Наставно-научно веће (Веће)
  Веће је највиши стручни орган Факултета. Веће чине сви наставници и асистенти који су у радном односу на Факултету са најмање 70% радног времена.
  Декан је председник Већа по функцији.
 2. Изборно веће
 3. Веће докторских студија

Шефови катедри:

 • Катедра за аутоматско управљање
 • Катедра за бродоградњу
 • Катедра за ваздухопловство
 • Катедра за индустријско инжењерство
 • Катедра за математику
 • Катедра за механизацију
 • Катедра за механику
 • Катедра за механику флуида
 • Катедра за моторе
 • Катедра за моторна возила
 • Катедра за опште машинске конструкције
 • Катедра за отпорност конструкција
 • Катедра за пољопривредно машинство
 • Катедра за производно машинство
 • Катедра за процесну технику
 • Катедра за системе наоружања
 • Катедра за теорију механизама и машина
 • Катедра за термоенергетику
 • Катедра за термомеханику
 • Катедра за термотехнику
 • Катедра за технологију материјала
 • Катедра за физику и електротехнику
 • Катедра за хидрауличне машине и енергетске системе
 • Катедра за шинска возила

Орган управљања - Савет Машинског факултета

 • председник: др Драган Милковић, редовни професор
 • заменик председника: др Александар Ћоћић, редовни професор

чланови Савета из реда запослених на Машинском факултету:

 • др Неџад Рудоња, ванредни професор
 • др Иван Божић, редовни професор
 • др Јелена Сворцан, ванредни професор
 • др Предраг Елек, редовни професор
 • др Милан Ристановић, редовни професор
 • др Зоран Митровић, редовни професор
 • др Нина Анђелић, редовни професор
 • др Небојша Манић, редовни професор
 • др Милош Бањац, редовни професор
 • др Немања Зорић, редовни професор
 • др Драгољуб Бекрић, шеф службе за студентске послове
 • Ненад Јовановић, самостални стручни сарадник
 • Ивана Шушић, шеф службе за јавне набавке

чланови Савета – представници оснивача:

 • др Живче Шаркочевић, ванредни професор
 • др Милан Бижић, ванредни професор
 • др Маја Чавић, редовни професор
 • др Часлав Митровић, редовни професор у пензији
 • др Ђорђе Моравчевић, редовни професор
 • др Александар Гајић, редовни професор у пензији
 • др Љубица Диковић, професор струковних студија
 • др Александар Булајић, професор струковних студија

чланови Савета - представници студената Машинског факултета:

 • Катарина Телебак
 • Богдан Костић
 • Јана Голубовић
 • Јован Милетић