Живана Б. Јаковљевић

др Живана Б. Јаковљевић, редовни професор
катедра за производно машинство
кабинет: 241
мејл адреса: zjakovljevic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 404; директан 3302-264

термини за пријем студената

уторак 11:00

предмети

истраживачка област

Интелигентна аутоматизација, дистрибуирани системи управљања, кибернетско-физички системи, математичко препознавање облика засновано на soft computing техникама и техникама за обраду нестационарних сигнала и његова примена у проучавању комплексних динамичких система и феномена.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитетета у Београду, дипл. инж. маш. 1999. Машински факултет Универзитетета у Београду, магистар техничких наука, 2004. Машински факултет Универзитетета у Београду, доктор техничких наука, 2010.

публикације, признања, награде

једна монографија на српском језику, преко 100 радова у домаћим и међународним часописима/скуповима

чланства у научним и стручним организацијама

IEEE