Катедра за производно машинство

Производно машинство на Машинском факултету је пројектовало образовање и научну активност (посебно у функцији образовања) са следећим циљевима:

  1. да се индустрији и ширем окружењу обезбеде високостручни кадрови који су стручно и научно оспособљени за решавање комплексних проблема у сфери производног инжењерства: од пројектовања преко, развоја, планирања до управљања на свим нивоима од погона до сложених индустријских система.
  2. да се кроз процес образовања обезбеде висококреативни кадрови оспособљени за покретање развоја и интернационализацију свих активности у одговарајућим технолошким срединама.
  3. да процес образовања омогући активан рад студената на стицању нових знања, посебно у истраживачким лабораторијама, а водећи рачуна и о ефикасности студирања.
  4. да се перманентно унапређују студије, смелије оспособљава научи подмладак са афирмацијом кроз резултате рада.

На Основним академским студијама Катедра за производно машинство је понудила изучавање дисциплина којима су свршени студенти у стању да примене своја знања и разумевање на начин који указује на професионални приступ послу и звању, при решавању проблема унутар поља производног инжењерства.

На Дипломским академским студијама Катедра за производно машинство је понудила изучавање дисциплина којима су свршени студенти, дипломирани инжењери машинства, у стању да имају способност да интегришу знање, решавају сложене проблеме а тиме имају критичко мишљење. То је основ њихове способности да наставе студије на начин који ће самостално изабрати.

Основу досадашњег развоја производног машинства на Машинском факултету у Београду чини научноистраживачки рад који се реализује кроз научноистраживачке пројекте, који су базирани на вишегодишњим програмима (највише три године), а кроз континуални процес. Основа за програмирање је развој науке и производног инжењерства у свету, првенствено развијених земаља, затим сопствени резултати истраживања и, коначно, програми развоја наше индустрије прераде метала.

Посебна пажња у реализацији програма истраживања и добијања очекиваних резултата поклања се:

  • стварању комплексних тимова са стручњацима из индустријских института и фабрика,
  • трансферу и дифузији добијених резултата у индустријске услове,
  • перманентном обнављању и стварању научног подмладка, и
  • формирању таквих програма који ће се реализовати у функцији наставе.

Детаљне информације можете потражити на сајту катедре: http://cent.mas.bg.ac.rs

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

др Бојан Р. Бабић, редовни професор
др Саша Т. Живановић, редовни професор
др Живана Б. Јаковљевић, редовни професор
др Зоран Ђ. Миљковић, редовни професор
др Петар Б. Петровић, редовни професор
др Радован М. Пузовић, редовни професор
др Љубодраг М. Тановић, редовни професор
др Божица А. Бојовић, ванредни професор
др Горан М. Младеновић, ванредни професор
др Михајло Д. Поповић, ванредни професор
др Никола Р. Славковић, ванредни професор
др Славенко М. Стојадиновић, ванредни професор
др Бранко М. Кокотовић, доцент
др Милица М. Петровић, доцент
др Милош Д. Пјевић, доцент
Никола М. Воркапић, асистент
Лазар М. Матијашевић, асистент
Душан М. Недељковић, асистент
Александар В. Јокић, истраживач сарадник
Никола А. Лукић, истраживач сарадник
Ђорђе Р. Јевтић, истраживач приправник
Катарина З. Миљковић, истраживач приправник
Радован П. Бура

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

лабораторије

Лабораторијски рад студената и научно-истраживачке активности у области производног машинства организоване су у оквиру Центра за нове технологије ЦеНТ, катедре за производно машинство.

Лабораторија за испитивање машинских система и структурну анализу (CAE)
Руководилац лабораторије: доц. др Бранко Кокотовић

Лабораторија за аутоматизацију производних процеса (AUTOMATION)
Руководилац лабораторије: доц. др Живана Јаковљевић

Лабораторија за информационе технологије и управљање производњом (CIM)
Руководилац лабораторије: проф. др Бојан Бабић

Лабораторија за CAD/CAM
Руководилац лабораторије: в.проф. др Радован Пузовић

Лабораторија за флексибилне технолошке системе, обрадне процесе и алате (FTS)
Руководилац лабораторије: проф. др Љубодраг Тановић

Лабораторија за индустријску роботику и вештачку интелигенцију (ROBOTICS)
Руководилац лабораторије: проф. др Зоран Миљковић

Лабораторија за производну метрологију и квалитет (CAQ)
Руководилац лабораторије: проф. др Видосав Мајсторовић

Лабораторија за кибернетику и мехатронске системе (CMSys)
Руководилац лабораторије: проф. др Петар Петровић

Лабораторија за обрадне системе
Руководилац лабораторије: доц. др Саша Живановић