Милица М. Петровић

др Милица М. Петровић, ванредни професор
катедра за производно машинство
кабинет: 228
мејл адреса: mmpetrovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 264; директан 3302-264

термини за пријем студената

Петком од 11 до 13 часова.

предмети

истраживачка област

Интелигентни технолошки системи; Пројектовање технолошких процеса; Терминирање технолошких система и процеса; Интегрисано пројектовање и терминирање технолошких процеса; Оптимизација; Биолошки инспирисане технике вештачке интелигенције; Машинско учење; Роботика; Методе одлучивања; Аксиоматска теорија пројектовања; Технологије машинске обраде.

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, инжењер машинства (BSc), 2008. Универзитет у Београду - Машински факултет, мастер инжењер машинства (MSc), 2010. Универзитет у Београду - Машински факултет, доктор наука (PhD), 2016.

публикације, признања, награде

Публикације: Аутор или коаутор је преко 70 радова објављених у међународним и националним часописима, монографијама и тематским зборницима водећег међународног значаја, као и у зборницима радова међународних и националних научних скупова, 11 нових техничких решења, три техничка извештаја и једног универзитетског уџбеника. Наведене публикације цитиране су више од 630 пута, h-index = 11, i10-index = 11 (извор: Google Scholar), тј. више од 385 пута, h-index = 8 (извор: Scopus). Одржала је више предавања по позиву и семинара на универзитетима у Кини, Шпанији, Пољској, Србији. Рецензент је предлога домаћих и међународних пројеката, као и радова за 30 часописа са SCI листе, 20 међународних часописа и пет међународних конференција. Учестовала је (као руководилац, координатор или истраживач) у реализацији два међународна и шест домаћих научно-истраживачких пројеката. Награде и признања: Награде поводом Дана факултета за изванредан успех постигнут на свим годинама Основних и Мастер академских студија. Годишња награда Привредне коморе Београда за најбољи мастер рад студената за школску 2009/2010. годину. Признање за најбољу презентацију рада младих истраживача (истраживачи млађи од 30 година) на 34. Међународном Саветовању производног машинства одржаном 2011. године у Нишу. Награда Задужбине „Родољуб Нићифоровић“ за одбрањену докторску дисертацију и успех постигнут током студија (2016). Награда Друштва роботичара, научног и организационог одбора међународне конференције „New Technologies, Development and Application“ NT-2019, Босна и Херцеговина, Сарајево, за најмлађег доцента на конференцији и остварен значајан допринос трансферу науке и нових технологија у производном и технолошком развоју (2019). Награда медаља „проф. др Владимир Шолаја“ за изузетан допринос развоју производног машинства коју је доделила Заједница научно истраживачких институција производног машинства Србије на 38. Саветовању производног машинства Србије одржаном 2021. године. Стипендије и захвалнице: Стипендије Министарства просвете Републике Србије (2001-2009), Асоцијације „Seine et Sava“, Париз, Француска (2007-2011), Савеза студената Београда (2011-2013), Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта Владе Републике Србије – најбољих 1000 студената (2009-2010) и Министарства просвете, науке и технолошког развоја (2019). Захвалница Удружења студената технике BEST за жирирање у инжењерском такмичењу EBEC Београд (2017). Захвалница Основне школе „Краљ Петар Први“ за учешће на школском Фестивалу наука (2017).

чланства у научним и стручним организацијама

ЈУПИТЕР асоцијација