Милица М. Петровић

др Милица М. Петровић, ванредни професор
катедра за производно машинство
кабинет: 228
мејл адреса: mmpetrovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 264; директан 3302-264

термини за пријем студената

Петком од 11 до 13 часова.

предмети

истраживачка област

Интелигентни технолошки системи; Пројектовање технолошких процеса; Терминирање технолошких система и процеса; Интегрисано пројектовање и терминирање технолошких процеса; Оптимизација; Биолошки инспирисане технике вештачке интелигенције; Машинско учење; Роботика; Методе одлучивања; Аксиоматска теорија пројектовања; Технологије машинске обраде.

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, инжењер машинства (BSc), 2008. Универзитет у Београду - Машински факултет, мастер инжењер машинства (MSc), 2010. Универзитет у Београду - Машински факултет, доктор наука (PhD), 2016.

публикације, признања, награде

Публикације: Аутор или коаутор 9 техничких решења и преко 50 радова објављених у водећим међународним и националним часописима, међународним монографијама, као и у зборницима радова међународних и националних научних скупова. Наведене публикације су цитиране више од 230 пута, h-index = 8, i10-index = 8 (извор: Google Scholar), тј. више од 140 пута, h-index = 5 (извор: Scopus). Одржала је више предавања по позиву и семинара на универзитетима у Кини, Шпанији, Пољској, Србији. Рецензент радова за 12 часописа са SCI листе и две међународне конференције. Учешће у три научно-истраживачка пројекта. Награде и признања: Награде поводом Дана факултета за изванредан успех постигнут на свим годинама Основних и Мастер академских студија. Годишња награда Привредне коморе Београда за најбољи мастер рад студената за школску 2009/2010. годину. Признање за најбољу презентацију рада младих истраживача (истраживачи млађи од 30 година) на 34. Међународном Саветовању производног машинства одржаном 2011. године у Нишу. Награда за докторску дисертацију (2016). Стипендије и захвалнице: Стипендије Министарства просвете Републике Србије (2001-2009), Асоцијације „Seine et Sava“, Париз, Француска (2007-2011), Савеза студената Београда (2011-2013) и Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта Владе Републике Србије – најбољих 1000 студената (2009-2010). Захвалница Удружења студената технике BEST за жирирање у инжењерском такмичењу EBEC Београд (2017). Захвалница Основне школе „Краљ Петар Први“ за учешће на школском Фестивалу наука (2017).

чланства у научним и стручним организацијама

ЈУПИТЕР асоцијација