Милица М. Петровић

др Милица М. Петровић, ванредни професор
Катедра за производно машинство
Кабинет: 530
Мејл адреса: mmpetrovic@mas.bg.ac.rs
Телефон:

Термини за пријем студената

Петком од 11 до 13 часова.

Предмети

Аналитичке методе у инжењерском пројектовању
Биолошки инспирисани алгоритми оптимизације
Завршни предмет - Компјутерска симулација и вештачка интелигенција
Интелигентни технолошки системи
Компјутерска симулација и вештачка интелигенција
Машинско учење интелигентних роботских система
Методе одлучивања
Роботизација у заваривању
Роботика и вештачка интелигенција
Терминирање технолошких система и процеса

Истраживачка област

Интелигентни технолошки системи; Пројектовање технолошких процеса; Терминирање технолошких система и процеса; Интегрисано пројектовање и терминирање технолошких процеса; Оптимизација; Биолошки инспирисане технике вештачке интелигенције; Машинско учење; Роботика; Методе одлучивања; Аксиоматска теорија пројектовања; Технологије машинске обраде.

Образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, инжењер машинства (BSc), 2008. Универзитет у Београду - Машински факултет, мастер инжењер машинства (MSc), 2010. Универзитет у Београду - Машински факултет, доктор наука (PhD), 2016.

Публикације, признања, награде

Публикације: Аутор или коаутор је преко 70 радова објављених у међународним и националним часописима, монографијама и тематским зборницима водећег међународног значаја, као и у зборницима радова међународних и националних научних скупова, 11 нових техничких решења, три техничка извештаја и једног универзитетског уџбеника. Наведене публикације цитиране су више од 630 пута, h-index = 11, i10-index = 11 (извор: Google Scholar), тј. више од 385 пута, h-index = 8 (извор: Scopus). Одржала је више предавања по позиву и семинара на универзитетима у Кини, Шпанији, Пољској, Србији. Рецензент је предлога домаћих и међународних пројеката, као и радова за 30 часописа са SCI листе, 20 међународних часописа и пет међународних конференција. Учестовала је (као руководилац, координатор или истраживач) у реализацији два међународна и шест домаћих научно-истраживачких пројеката. Награде и признања: Награде поводом Дана факултета за изванредан успех постигнут на свим годинама Основних и Мастер академских студија. Годишња награда Привредне коморе Београда за најбољи мастер рад студената за школску 2009/2010. годину. Признање за најбољу презентацију рада младих истраживача (истраживачи млађи од 30 година) на 34. Међународном Саветовању производног машинства одржаном 2011. године у Нишу. Награда Задужбине „Родољуб Нићифоровић“ за одбрањену докторску дисертацију и успех постигнут током студија (2016). Награда Друштва роботичара, научног и организационог одбора међународне конференције „New Technologies, Development and Application“ NT-2019, Босна и Херцеговина, Сарајево, за најмлађег доцента на конференцији и остварен значајан допринос трансферу науке и нових технологија у производном и технолошком развоју (2019). Награда медаља „проф. др Владимир Шолаја“ за изузетан допринос развоју производног машинства коју је доделила Заједница научно истраживачких институција производног машинства Србије на 38. Саветовању производног машинства Србије одржаном 2021. године. Стипендије и захвалнице: Стипендије Министарства просвете Републике Србије (2001-2009), Асоцијације „Seine et Sava“, Париз, Француска (2007-2011), Савеза студената Београда (2011-2013), Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта Владе Републике Србије – најбољих 1000 студената (2009-2010) и Министарства просвете, науке и технолошког развоја (2019). Захвалница Удружења студената технике BEST за жирирање у инжењерском такмичењу EBEC Београд (2017). Захвалница Основне школе „Краљ Петар Први“ за учешће на школском Фестивалу наука (2017).

Чланства у научним и стручним организацијама

ЈУПИТЕР асоцијација

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2022). Semantic segmentation based stereo visual servoing of nonholonomic mobile robot in intelligent manufacturing environment, Expert Systems With Applications, 190.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0957-4174, 10.1016/j.eswa.2021.116203, M21a.

Petrović Milica, Jokić Aleksandar, Miljković Zoran, Kulesza Zbigniew (2022). Multi-objective scheduling of a single mobile robot based on the grey wolf optimization algorithm, Applied Soft Computing, 131.
Elsevier, ISSN: 1568-4946, 10.1016/j.asoc.2022.109784, M21a.

Petrović Milica, Miljković Zoran, Jokić Aleksandar (2019). A novel methodology for optimal single mobile robot scheduling using whale optimization algorithm, Applied Soft Computing, 81.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 1568-4946, 10.1016/j.asoc.2019.105520, M21a.

Petrović Milica, Vuković Najdan, Mitić Marko, Miljković Zoran (2016). Integration of process planning and scheduling using chaotic particle swarm optimization algorithm, Expert Systems With Applications, 64, 569-588.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0957-4174, 10.1016/j.eswa.2016.08.019, M21a.

Petrović Milica, Ciezkowski Maciej, Romaniuk Slawomir, Wolniakowski Adam, Miljković Zoran (2021). A Novel Hybrid NN-ABPE-Based Calibration Method for Improving Accuracy of Lateration Positioning System, Sensors, 21(24).
MDPI, Basel, ISSN: 1424-8220, 10.3390/s21248204, M21.

Vuković Najdan, Petrović Milica, Miljković Zoran (2018). A comprehensive experimental evaluation of orthogonal polynomial expanded random vector functional link neural networks for regression, Applied Soft Computing, 70, 1083-1096.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 1568-4946, 10.1016/j.asoc.2017.10.010, M21.

Mitić Marko, Vuković Najdan, Petrović Milica, Miljković Zoran (2018). Chaotic metaheuristic algorithms for learning and reproduction of robot motion trajectories, Neural Computing & Applications, 30(4), 1065-1083.
Springer London Ltd, London, ISSN: 0941-0643, 10.1007/s00521-016-2717-6, M21.

Miljković Zoran, Petrović Milica (2017). Application of modified multi-objective particle swarm optimisation algorithm for flexible process planning problem, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 30(2-3), 271-291.
Taylor & Francis Ltd, Abingdon, ISSN: 0951-192X, 10.1080/0951192X.2016.1145804, M22.

Petrović Milica, Mitić Marko, Vuković Najdan, Miljković Zoran (2016). Chaotic particle swarm optimization algorithm for flexible process planning, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 85(9-12), 2535-2555.
Springer London Ltd, London, ISSN: 0268-3768, 10.1007/s00170-015-7991-4, M22.

Petrović Milica, Miljković Zoran, Babić Bojan, Vuković Najdan, Čović Nebojša (2012). Towards a conceptual design of intelligent material transport using artificial intelligence, Strojarstvo, 54(3), 205-219.
Croation Union of Mech. Engineers and Naval Architects, ISSN: 0562-1887, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Petrović Milica, Petronijević Jelena, Mitić Marko, Vuković Najdan, Miljković Zoran, Babić Bojan (2016). The Ant Lion Optimization Algorithm for Integrated Process Planning and Scheduling, Applied Mechanics and Materials, 834.
ISSN: 1662-7482, 10.4028/www.scientific.net/AMM.834.187, M24.

Petronijević J, Petrović Milica, Vuković Najdan, Mitić Marko, Babić Bojan, Miljković Zoran (2016). Integrated process planning and scheduling using multi-agent methodology, Applied Mechanics and Materials, 834.
ISSN: 1662-7482, 10.4028/www.scientific.net/AMM.834.193, M24.

Petrović Milica, Mitić Marko, Vuković Najdan, Petronijević Jelena, Miljković Zoran, Babi Bojan (2015). Modified Chaotic Particle Swarm Optimization Algorithm for Flexible Process Planning, International Journal Advanced Quality, 43(3), 25-32.
Beograd : JUQS, ISSN: 2217-8538, M24.

Petrović Milica, Miljković Zoran, Babić Bojan (2013). Integracija projektovanja tehnološkog procesa, terminiranja proizvodnje i upravljanja mobilnog robota bazirana na triz i multiagentskoj metodologiji, FME Transactions, 41(2), 120-129.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M24.

Miljković Katarina, Petrović Milica (2020). Integrisano planiranje i terminiranje tehnoloških procesa u dinamičkim uslovima - pregled stanja u oblasti istraživanja, Tehnika, 75(6), 733-746.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika2006733M, M51.

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2018). Metode vizuelnog upravljanja robotskih sistema - pregled stanja u oblasti istraživanja, Tehnika, 73(6), 801-816.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika1806801J, M51.

Petrović Milica, Miljković Zoran, Babić Bojan (2013). Veštačka inteligencija u koncepcijskom projektovanju inteligentnih tehnoloških sistema - pregled stanja u oblasti istraživanja, Tehnika, 68(5), 873-885.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, M51.

Jokić Aleksandar, Đokić Lazar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2022). Data Augmentation Methods for Semantic Segmentation-based Mobile Robot Perception System, Serbian Journal of Electrical Engineering, 19(3).
ISSN: 1451-4869, https://doi.org/10.2298/SJEE2203291J, M52.

Đokić Lazar, Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Slavković Nikola, Miljković Zoran (2021). Application of metaheuristic optimization algorithms for image registration in mobile robot visual control, Serbian Journal of Electrical Engineering, 18(2), 155-170.
Univerzitet u Kragujevcu - Fakultet tehničkih nauka, Čačak, ISSN: 1451-4869, 10.2298/SJEE2102155D, M52.

Petrović Milica, Petronijević Jelena, Mitić Marko, Vuković Najdan, Plemić Aleksandar, Miljković Zoran, Babić Bojan (2015). The Ant Lion Optimization Algorithm for Flexible Process Planning, Journal of Production Engineering, 18(2), 65-68.
University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences, ISSN: 1821-4932, M52.

Pawlowski Adam, Romaniuk Slawomir, Kulesza Zbigniew, Petrović Milica (2022). Trajectory optimization using learning from demonstration with meta-heuristic grey wolf algorithm, IAES International Journal of Robotics and Automation (IJRA), 11(4), 263-277.
Institute of Advanced Engineering and Science (IAES) in collaboration with Intelektual Pustaka Media Utama (IPMU), 10.11591/ijra.v11i4.pp263-277, М24.

Радови са конференција

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2022). Real-Time Mobile Robot Perception Based on Deep Learning Detection Model, Lecture Notes in Networks and Systems, 472, 670-677.
Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-031-05230-9_80, M13.

Đokić L., Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2021). Design and Development of a Holonomic Mobile Robot for Material Handling and Transportation Tasks, Lecture Notes in Networks and Systems, 233, 709-716.
Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-030-75275-0_78, M13.

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Kulesza Z., Miljković Zoran (2021). Visual Deep Learning-Based Mobile Robot Control: A Novel Weighted Fitness Function-Based Image Registration Model, Lecture Notes in Networks and Systems, 233, 744-752.
Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-030-75275-0_82, M13.

Miljković Zoran, Petrović Milica (2020). Single Mobile Robot Scheduling Problem: A Survey of Current Biologically Inspired Algorithms, Research Challenges and Real-World Applications, New Technologies, Development and Application Ii, 76, 33-41.
Springer International Publishing Ag, Cham, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-030-18072-0_4, M13.

Jakovljević Živana, Petrović Milica, Mitrović Stefan, Miljković Zoran (2018). Intelligent Sensing Systems – Status of research at KaProm, Proceedings of 3rd International Conference on the Industry 4.0 Model for Advanced Manufacturing – AMP 2018.
Springer International Publishing, 10.1007/978-3-319-89563-5_2, M13.

Miljković Zoran, Petrović Milica (2020). A Survey of Swarm Intelligence-based Optimization Algorithms for Tuning of Cascade Control Systems: Concepts, Models and Applications, Plenary Session - Invited paper, Proceedings of the 5th International Conference - Mechnanical Engineering in XXI Century (MASING 2020), Niš, December 09-10, 2020.
University of Niš - Faculty of Mechanical Engineering, ISSN: 2738-103X, ISBN: 978-86-6055-139-1, M31.

Petrović Milica, Jokić Aleksandar, Miljković Zoran (2018). Single mobile robot scheduling: a mathematical modeling of the problem with real-world implementation, Proceedings / 13th International Scientific Conference MMA 2018 - Flexible Technologies.
Novi Sad : Faculty of Technical Sciences - Department of Production Engineering, ISBN: 978-86-6022-094-5, M31.

Jevtić Đorđe, Miljković Zoran, Petrović Milica, Jokić Aleksandar (2023). Reinforcement Learning-based Collision Avoidance for UAV, Proceedings of the 10th International Conference on Electrical, Electronics and Computing Engineering (IcETRAN 2023).
ETRAN Society, The Society for Electronics, Telecommunications, Computing, Automatics and Nuclear engineering supported by IEEE, ISBN: 978-86-7466-970-9, M33.

Jokić Aleksandar, Khazraei Amir, Petrović Milica, Jakovljević Živana, Pajić Miroslav (2023). Cyber-Attacks on Wheeled Mobile Robotic Systems with Visual Servoing Control, 2023 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS).
10.1109/IROS55552.2023.10341376, M33.

Petrović Milica, Jokić Aleksandar, Miljković Zoran, Kulesza Zbigniew (2022). Multi-Objective Population-based Optimization Algorithms for Scheduling of Manufacturing Entities, Proceedings of the 26th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2022).
ISBN: 978-1-6654-6857-2, 10.1109/MMAR55195.2022.9874301, M33.

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2022). Mobile robot decision-making system based on deep machine learning, Proceedings / 9th International Conference on Electrical, Electronics and Computing Engineering (IcETRAN 2022) Novi Pazar, Serbia, 6-9, June, 2022.
ISBN: 978-86-7466-930-3, M33.

Zivković Nikola Lj., Lazarević Mihailo, Petrović Milica (2021). Adaptive iterative learning control of robotic system based on particle swarm optimization, 8th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Kragujevac, Serbia, June 28-30 2021..
Beograd : Srpsko društvo za mehaniku, ISBN: 978-86-909973-8-1, M33.

Jokić Aleksandar, Đokić Lazar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2021). A Mobile Robot Visual Perception System based on Deep Learning Approach, Зборник радова ‐ 65. Конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику, Етно село Станишићи, 08‐10.09.2021. године / Proceedings of Papers – 8th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, IcETRAN 2021, Ethno willage Stanišići, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, 2021.
Belgrade : Društvo za ETRAN, ISBN: 978-86-7466-894-8, M33.

Miljković Zoran, Đokić Lazar, Petrović Milica (2021). Object Detection and Tracking in Cooperative Multi-Robot Transportation, Proceedings of the 38th International Conference on Production Engineering - ICPE-S 2021, 14 – 15. October 2021, Čačak, Serbia.
University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences Čačak, ISBN: 978-86-7776-252-0, M33.

Petrović Milica, Wolniakowski Adam, Ciezkowski M., Romaniuk Slawomir, Miljković Zoran (2020). Neural network-based calibration for accuracy improvement in lateration positioning system, 15th International Conference Mechatronic Systems and Materials, MSM 2020.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 10.1109/MSM49833.2020.9201646, M33.

Petrović Milica, Mystkowski A., Jokić Aleksandar, Dokić L., Miljković Zoran (2020). Deep learning-based algorithm for mobile robot control in textureless environment, 15th International Conference Mechatronic Systems and Materials, MSM 2020.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 10.1109/MSM49833.2020.9201666, M33.

Haber R., Strzelczak Stanislaw, Miljković Zoran, Castano F., Fumagalli L., Petrović Milica (2020). Digital twin-based Optimization on the basis of Grey Wolf Method. A Case Study on Motion Control Systems, Proceedings - 2020 IEEE Conference on Industrial Cyberphysical Systems, ICPS 2020.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 10.1109/ICPS48405.2020.9274728, M33.

Đokić Lazar, Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2020). Biologically Inspired Optimization Methods for Image Registration in Visual Servoing of a Mobile Robot, Proceedings : 7th International Conference on Electrical, Electronics and Computing Engineering (IcETRAN 2020), 28-29. September 2020.
ISBN: 978-86-7466-852-8, M33.

Petrović Milica, Villalonga Alberto, Miljković Zoran, Castano Fernando, Strzelczak Stanislaw, Haber Rodolfo (2019). Optimal Tuning of Cascade Controllers for Feed Drive Systems using Particle Swarm Optimization, IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN), 2019-July, 325-330.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., ISSN: 1935-4576, 10.1109/INDIN41052.2019.8972132, M33.

Đokić Lazar, Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2019). Stereo vision-based algorithm for control of nonholonomic mobile robot, Proceedings of selected papers and abstracts of the The Third International Students Scientific Conference “Multidisciplinary Approach to Contemporary Research - Cultural and Industrial Heritage”, Belgrade, 21-22.12. 2019.
ISBN: 978-86-6179-071-3, M33.

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2018). An Improved Particle Swarm Optimization Algorithm for Scheduling of Single Mobile Robot, Proceedings of selected papers and Abstracts of the The Second International Students’ Scientific Conference“Multidisciplinary Approach to Contemporary Research” Belgrade, 24.-25. 11. 2018..
ISBN: 978-86-6179-062-1, M33.

Petrović Milica, Jovanović Radiša, Miljković Zoran (2018). Fuzzy Particle Swarm Optimization Algorithm for Manufacturing Resource Scheduling, Proceedings of the 4th International Conference - Mechnanical Engineering in XXI Century - MASING 2018 (COBISS.SR-ID - 261069580).
University of Niš - Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6055-103-2, M33.

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2017). Implementation of Image-based visual servoing for nonholonomic mobile robot control, First International Student Scientific Conference “Multidisciplinary approach to contemporary research”.
ISBN: 978-86-6179-056-0, M33.

Petrović Milica, Miljković Zoran (2017). Grey Wolf Optimization Algorithm for Single Mobile Robot Scheduling, Proceedings of the 4th International Conference on Electrical, Electronics and Computing Engineering (IcETRAN 2017), Kladovo, Serbia, June 05-08.
Belgrade : ETRAN Society, ISBN: 978-86-7466-692-0, M33.

Petrović Milica, Miljković Zoran (2017). Single Mobile Robot Scheduling in Manufacturing Environment, Proceedings of the 6th International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN 2017).
The Aristotle University of Thessaloniki, ISBN: 978-86-6179-056-0, M33.

Rusov Mihajlo, Petrović Milica, Miljković Zoran (2017). Design and Control of Educational Mobile Robot for Material Transport in Intelligent Manufacturing System, Proceedings of selected papers of the First International Students’ Scientific Conference “Multidisciplinary Approach to Contemporary Research”.
Belgrade : Central Institute for Conservation, ISBN: 978-86-6179-056-0, M33.

Vuković Najdan, Mitić Marko, Petrović Milica, Petronijević Jelena, Miljković Zoran (2015). Experimental Evaluation of Growing and Pruning Hyper Basis Function Neural Networks Trained with Extended Information Filter, Proceedings of the 5th International Conference on Information Society and Technology (ICIST 2015), Kopaonik 8-11. March 2015.
Society for Information Systems and Computer Networks, ISBN: 978-86-85525-16-2, M33.

Mitić Marko, Vuković Najdan, Petrović Milica, Petronijević Jelena, Diryag Ali, Miljković Zoran (2015). Bioinspired metaheuristic algorithms for global optimization, Proceedings of the 5th International Conference on Information Society and Technology (ICIST 2015), Kopaonik 8-11. March 2015.
Society for Information Systems and Computer Networks, ISBN: 978-86-85525-16-2, M33.

Petronijević Jelena, Petrović Milica, Vuković Najdan, Mitić Marko, Babić Bojan, Miljković Zoran (2015). Multi-Agent Modeling for Integrated Process Planning and Scheduling, Proceedings of the 12th International Scientific Conference MMA 2015 – Flexible Technologies, Novi Sad, 25-26 September 2015.
Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, ISBN: 978-86-7892-722-5, M33.

Petrović Milica, Miljković Zoran, Vuković Najdan, Babić Bojan, Petronijević Jelena (2014). Integration of Process Planning and Scheduling Using Modified Particle Swarm Optimization Algorithm, Proceedings of the 5th International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN 2014).
The Aristotle University of Thessaloniki, ISBN: 978-960-98780- 9-8, M33.

Vuković Najdan, Miljković Zoran, Mitić Marko, Petrović Milica, Husen Mohamed A. (2013). Neural Extended Kalman Filter for State Estimation of Automated Guided Vehicle in Manufacturing Environment, Proceedings of the 35th International Conference on Production Engineering (ICPE-S 2013).
Kraljevo : Faculty of Mechanical and Civil Engineering, ISBN: 978-86-82631-69-9, M33.

Petrović Milica, Miljković Zoran, Babić Bojan (2012). Optimization of Operation Sequencing in CAPP Using Hybrid Genetic Algorithm and Simulated Annealing Approach, Proceedings of the 11th International Scientific Conference MMA 2012 – Advanced Production Technologies, Novi Sad, 20-21 September 2012.
Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, ISBN: 978-86-7892-419-4, M33.

Bojović Božica, Petrović Milica, Miljković Zoran, Babić Bojan, Matija Lidija (2011). Lubrication Prediction in Digital Manufacturing, Proceedings of the 6th International Working Conference ”Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches”.
JUQS d.o.o. Beograd, ISBN: 978-86-7083-727-0, M33.

Bojović Božica, Kojić Dušan, Miljković Zoran, Babić Bojan, Petrović Milica (2011). Friction Force Microscopy of Deep Drawing Made Surfaces, Proceedings of the 34th International Conference on Production Engineering (ICPE-S 2011), 28. - 30. September 2011, Niš, Serbia.
Niš : Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978–86–6055–019–6, M33.

Petrović Milica, Miljković Zoran, Babić Bojan, Vuković Najdan, Čović Nebojša (2011). Towards a Conceptual Design of an Intelligent Material Transport Based on Machine Learning and Axiomatic Design Theory, Proceedings of the 34th International Conference on Production Engineering (ICPE-S 2011), 29. - 30. September 2011, Niš, Serbia.
Niš : Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978– 6–6055–019–6, M33.

Petrović Milica, Petronijević Jelena, Mitić Marko, Vuković Najdan, Miljković Zoran, Babić Bojan (2016). Particle Swarm Optimization Algorithm and Chaos Theory for Integration of Process Planning and Scheduling, 40. JUPITER Konferencija, 36. simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“ : Zbornik radova, Beograd, maj 2016.
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-893-2, M61.

Babić Bojan, Miljković Zoran, Bugarić Uglješa, Bojović Božica, Vuković Najdan, Mitić Marko, Petrović Milica (2012). Apllication of the Ecologically Based Approaches to Implementation of Intelligent Manufacturing Systems for Production of Sheet Metal Parts – Overview of Research Results within the Project TR-35004, 38th JUPITER Conference : Proceedings, Beograd, maj 2012.
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-757-7, M61.

Miljković Zoran, Babić Bojan, Petrović Milica, Jokić Aleksandar, Miljković Katarina, Jevtić Đorđe, Đokić Lazar (2022). Inteligentno stereo-vizuelno upravljanje mobilnih robota i optimalno terminiranje tehnoloških procesa - pregled rezultata istraživanja u okviru projekta MISSION4.0/Intelligent stereo-visual mobile robot control and optimal process planning and scheduling – overview of research results within the project MISSION4.0, 43. JUPITER Konferencija, 39. simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“, Zbornik radova.
ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Miljković Katarina, Petrović Milica, Jovanović Radiša (2020). Towards development of DC servo motor intelligent control by applying artificial neural networks, 42. JUPITER Konferencija, 44. simpozijum „UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM U INDUSTRIJI PRERADE METALA“, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, Beograd, Srbija, ISBN: 978-86-6060-055-6, M63.

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran, Babić Bojan (2018). Metaheuristički algoritmi optimizacije u terminiranju robotizovanog unutrašnjeg transporta materijala, Zbornik radova / 41. JUPITER Konferencija, 37. simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“.
Beograd : Univerzitet - Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7083-978-6, M63.

Petronijević Jelena, Petrović Milica, Vuković Najdan, Mitić Marko, Babić Bojan, Miljković Zoran (2016). Multi-agent and Holonic Manufacturing Systems for Process Plannong and Scheduling, 40. JUPITER Konferencija, 36. simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“ : Zbornik radova, Beograd, maj 2016.
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-893-2, M63.

Petronijević Jelena, Petrović Milica, Babić Bojan, Miljković Zoran (2014). Application of Multi-Agent Systems and Particle Swarm Optimization Algorithm for Flexible Process Planning, 39th JUPITER Conference : Proceedings, Beograd, oktobar 2014.
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-838-3, M63.

Petrović Milica, Mitić Marko, Vuković Najdan, Miljković Zoran (2014). Optimization of Flexible Process Planning Based on PSO Algorithm and Chaos Theory, 39th JUPITER Conference : Proceedings, Beograd, oktobar 2014.
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-838-3, M63.

Vuković Najdan, Miljković Zoran, Mitić Marko, Petrović Milica (2013). Learning Motion Trajectories of Differential Drive Mobile Robot Using Gaussian Mixtures and Hidden Markov Model, Proceedings of the 4th Serbian Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, 4-7 June 2013.
Belgrade : Serbian Society of Mechanics, ISBN: 978-86-909973-5-0, M63.

Petrović Milica, Miljković Zoran, Babić Bojan, Čović Nebojša (2011). Artificial neural networks and axiomatic design theory in conceptual design of intelligent material transport, 37. ЈУПИТЕР Конференција, 33. симпозијум „НУ-РОБОТИ-ФТС“, Зборник радова.
Универзитет у Београду - Машински факултет, Катедра за производно машинство, Београд, Србија, ISBN: 978-86-7083-724-9, M63.

Petrović Milica, Lukić Nikola, Vuković Najdan, Miljković Zoran (2010). Mobile Robot for Material Transport in Intelligent Manufacturing System – Education and Development, 36. JUPITER Konferencija, 32. simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“, Zbornik radova / 36th JUPITER Conference, Proceedings - CD (in Serbian).
JUPITER Asocijacija, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-696-9, M63.

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2023). The Arithmetic Optimization Algorithm for Multi-Objective Mobile Robot Scheduling, 39th International Conference on Production Engineering of Serbia (ICPES 2023).
ISBN: 978-86-6022-610-7, М33.

Nedeljković Dušan, Petrović Milica, Jakovljević Živana (2018). Comparison of particle swarm and ant colony optimization in wireless sensor network routing, Proceedings of the 12th International Scientific Conference, ETIKUM 2018.
University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering,, ISBN: 978-86-6022-123-2, М63.

Petrović Milica, Danilov Ivan, Lukić Nikola, Glavonjić Miloš, Kokotović Branko (2011). Механистичка идентификација модела силе при ортогоналном резању, 37. ЈУПИТЕР Конференција, 33. симпозијум „НУ-РОБОТИ-ФТС“, Зборник радова.
Универзитет у Београду - Машински факултет, Катедра за производно машинство, Београд, Србија, ISBN: 978-86-7083-724-9, М63.

Поглавља у књигама

Petrović Milica, Miljković Zoran, Jokić Aleksandar (2023). Efficient Machine Learning of Mobile Robotic Systems based on Convolutional Neural Networks, Chapter accepted for printing in the monograph book: “Artificial intelligence for Robotics and Autonomous Systems Applications”, 1st ed. 2023, Edited by Prof. Ahmad Taher Azar and Prof. Anis Koubaa, Series Title: “Studies in Computational Intelligence”, printed by Springer Cham, 1093.
Springer Cham, SWITZERLAND, ISBN: 978-3-031-28714-5, M13.

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2023). The Framework for Mobile Robot Task Planning Based on the Optimal Manufacturing Schedule, New Trends in Medical and Service Robotics - MESROB 2023. Series: Mechanisms and Machine Science, 133, 317-325.
Springer, Cham, Switzerland, ISBN: 978-3-031-32445-1, 10.1007/978-3-031-32446-8_34, M13.

Miljković Zoran, Jokić Aleksandar, Petrović Milica (2021). Image Registration Algorithm for Deep Learning-Based Stereo Visual Control of Mobile Robots, Studies in Computational Intelligence, 984, 447-479.
Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, ISSN: 1860-949X, 10.1007/978-3-030-77939-9_13, M13.

Miljković Zoran, Đokić Lazar, Petrović Milica (2021). Application of convolutional neural networks for visual control of intelligent robotic systems, Soft Computing in Smart Manufacturing - Solutions toward Industry 5.0.
De Gruyter, © 2022 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, ISBN: 978-3-11-069317-1, 10.1515/9783110693225-003, M13.

Petrović Milica, Miljković Zoran (2019). Integration of Process Planning and Scheduling: An Approach Based on Ant Lion Optimisation Algorithm, Integration of Process Planning and Scheduling: Approaches and Algorithms.
CRC Press, Taylor & Francis Group, ISBN: 978-0-429-02130-5, 10.1201/9780429021305, M13.

Petrović Milica, Miljković Zoran (2017). Biologically inspired optimization algorithms for flexible process planning, Lecture Notes in Mechanical Engineering.
Springer Heidelberg, ISSN: 2195-4356, 10.1007/978-3-319-56430-2_31, M13.

Petrović Milica, Jokić Aleksandar, Kulesza Z., Miljković Zoran (2021). Deep learning of mobile service robots, Service Robots: Advances in Research and Applications.
Nova Science Publishers, Inc., M14.

Jakovljević Živana, Petrović Milica, Mitrović S., Miljković Zoran (2018). Intelligent sensing systems – Status of research at KaProm, Proceedings of 3rd International Conference on the Industry 4.0 Model for Advanced Manufacturing, Belgrade, Serbia, 5–7 June, 2018, Lecture Notes in Mechanical Engineering.
Pleiades journals, ISBN: 978-3-319-89562-8, 10.1007/978-3-319-89563-5_2.

Књиге

Miljković Zoran, Petrović Milica (2021). INTELLIGENT MANUFACTURING SYSTEMS – with robotics and artificial intelligence backgrounds.
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN: 978-86-6060-071-6.