Корисни линкови


sajam.jpgКорак у будућност”, 59 међународни сајам технике и техничких достигнућа (UFI)
Београд, 11.05.2015 - 15.05.2015.


BEST (Board of European Students of Technology) је непрофитна, аполитична и невладина студентска организација која је у сталном порасту. Још од 1989. године обезбеђујемо комуникацију и сарадњу са студентима у области технике и технологије.Partner of Higher Education Institutions for

  • Accreditation of management systems (institutional accreditation)
  • Accreditation of degree programmes

HETIP logoi Пројекат унапређења високошколског образовања (High Education Teaching Infrastructure Project - EU HETIP) заједнички је пројекат Министарства просвете, науке и технолошкг развоја Републике Србије и Европске уније (ЕУ) за чију је имплементацију ЕУ обезбедила 30 милиона евра из претприступних фондова Европске уније (IPA).


Универзитетски Центар за развој каријере и саветовање студената - кључна улога Центра је да помаже студентима Универзитета у Београду у развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању; да помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми студенате за успешни прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања.


eduroam® – education roaming је бесплатан сервис за приступ Интернету.


Лиценцирани софтвер компаније Microsoft.