Јавне набавке


ЛИЦИТАЦИЈА

ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР ЛИЦИТАЦИЈА

18.12.2020

27/20: Услуга штампања за потребе Машинског факултета у Београду

25.11.2020

25/20: Набавка ИТ опреме за потребе Машинског факултета у Београду

06.11.2020

Позив за подношење понуда за продају – куповину покретне имовине – основног средства – моторног возила.

14.07.2020

18/20: Набавка потрошног материјала за потребе одржавања хигијене зграде Машинског факултета у Београду

13.07.2020

17/20: Набавка потрошног материјала за потребе одржавања зграде Машинског факултета у Београду

13.07.2020

16/20: Набавка оригинал тонера за потребе Машинског факултета у Београду

08.07.2020

15/20: Радови на реконструкцији крова изнад лабораторије ЦЕСИЛ Машинског факултета у Београду

03.07.2020

14/20: Набавка интерактивних табли за потребе Машинског факултета у Београду

25.06.2020

11/20: Набавка угоститељских услуга за потребе Машинског факултета у Београду

24.06.2020.

12/20: Набавка eлектричне енергије за потребе потрошача прикљученог на дистрибутивни систем на адреси: Машински факултет Универзитета у Београду, Краљице Марије 16

08.05.2020.

8/20: Набавка услуга посредовања при обезбеђењу авио карата, других возних карата и хотелског смештаја за потребе Машинског факултета у Београду

30.04.2020.

07/20: Набавка услуга студентских и омладинских задруга за потребе Машинског факултета у Београду

30.12.2019.

22/19: Набавка канцеларијског материјала за потребе Машинског факултета у Београду

15.11.2019.

18/19: Набавка услуга лекарског прегледа запослених за потребе Машинског факултета у Београду

01.11.2019.

Јавна продаја – куповина покретне имовине – основног средства – моторних возила.

25.10.2019

17/19: Радови на реконструкцији климатизације (побољшање енергетске ефикасности објекта) амфитеатра Центра за информационе технологије (ЦЕНТ) Машинског Факултета у Београду

25.10.2019

16/19: Радови на реконструкцији кровног покривача амфитеатра Центра за информационе технологије (ЦЕНТ) Машинског факултета у Београду.

22.10.2019

15/19: "Набавка новог лаког теретног возила за потребе Машинског факултета у Београду"

18.10.2019

Позив за подношење понуда за продају – куповину покретне имовине – основног средства – моторних возила

03.07.2019

09/19: Набавка услуга штампања за потребе Машинског факултета у Београду

19.06.2019

08/19: Набавка ИТ опреме за потребе Машинског факултета у Београду

14.06.2019

05/19: Набавка електричне енергије за потребе потрошача прикљученог на дистрибутивни систем на адреси: Машински факултет Универзитета у Београду, Краљице Марије 16

18.12.2018

23/18: Набавка потрошног материјала за одржавање хигијене зграде Машинског факултета у Београду.

18.12.2018

22/18: Набавка канцеларијског материјала за потребе Машинског факултета у Београду.

14.12.2018

24/18: Набавка угоститељских услуга за потребе Машинског факултета у Београду.

28.11.2018

20/18: Набавка услуга студентских и омладинских задруга за потребе Машинског факултета у Београду

27.11.2018

19/18: Набавка услуга посредовања при обезбеђењу авио карата, других возних карата и хотелског смештаја за потребе Машинског факултета у Београду

01.11.2018

Обједињена набавка добара на пројекту ERAZMUS+KA2 DUALEDU – рачунарска опрема, софтвери и лабораторијска опрема

За детаљне информације: http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/nabavke/jnabavke.php

  • Рок за достављање понуда: 15.11.2018. године до 11:00 часова
  • Контакт особа: доц. др Жарко Мишковић,
  • Контакт телефон: 064/1832-989

Обавештавамо вас да су све одлуке које су донете у поступку обједињене набавке на пројекту ERAZMUS + KA2 DUALEDU – рачунарска опрема, софтвери и лабораторијска опрема, објављене на сајту Наручиоца, односно на сајту Универзитета у Београду: www.bg.ac.rs , у рубрици ЈАВНЕ НАБАВКЕ, у оквиру документације припадајуће набавке.

Број предмета 05-40403-4797-18

Број набавке: Н. 7.1+7.2 DUALEDU – 2018

30.10.2018.

16/18: Набавка услуга мобилне телефоније за потребе Машинског факултета у Београду

29.06.2018

Позив за подношење понуда за продају – куповину покретне имовине – основног средства – моторног возила

22.06.2018

10/18: "Набавка IT опреме за потребе Машинског факултета у Београду"

01.06.2018

09/18: "Набавка електричне енергије за потребе потрошача прикљученог на дистрибутивни систем на адреси: Машински факултет Универзитета у Београду, Краљице Марије 16"

10.05.2018.

05/18: "Набавка новог путничког аутомобила за потребе Машинског факултета у Београду"

23.03.2018.

03/18: "Набавка услуга штампања за потребе Машинског факултета у Београду"

19.03.2018.

02/18: „Набавка потрошног материјала за потребе одржавања зграде Машинског факултета у Београду“.

29.12.2017.

28/17: „Набавка потрошног материјала за одржавање хигијене зграде Машинског факултета у Београду“.

20.12.2017.

26/17 (05/17): Набавка и испорука оригинал тонера за потребе Машинског факултета у Београду

15.12.2017.

24/17: „Набавка угоститељских услуга за потребе Машинског факултета у Београду“

01.12.2017.

20/17: „Набавка канцеларијског материјала за потребе Машинског факултета у Београду“

27.11.2017.

23/17: „Набавка услуга студентских и омладинских задруга за потребе Машинског факултета у Београду“

22.11.2017.

22/17: „Набавка услуга посредовања при обезбеђењу авио карата, других возних карата и хотелског смештаја за потребе Машинског факултета у Београду“

22.06.2017.

12/17: "Набавка IT опреме за потребе Машинског факултета у Београду"

21.06.2017.

04/17: "Набавка услуга штампања за потребе Машинског факултета у Београду"

15.06.2017.

11/17: “Набавка електричне енергије за потребе потрошача прикљученог на дистрибутивни систем на адреси: Машински факултет Универзитета у Београду, Краљице Марије 16“

03.04.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ – КУПОВИНУ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ – ОСНОВНОГ СРЕДСТВА – МОТОРНОГ ВОЗИЛА

30.12.2016.

36/16: Набавка услугa штампања часописа, монографија и другог материјала за потребе Машинског факултета у Београду

08/16: Набавка и испорука оригинал тонера за потребе Машинског факултета у Београду

23.12.2016.

24/16: „Набавка услуга лекарског прегледа запослених за потребе Машинског факултета у Београду“

18.10.2016.

16/16: „Набавка угоститељских услуга за потребе Машинског факултета у Београду“

13.10.2016.

18/16: „Набавка услуга студентских и омладинских задруга за потребе Машинског факултета у Београду

11.10.2016.

17/16 Набавка услуга посредовања при обезбеђењу авио карата, других возних карата, хотелског смештаја и котизације за семинаре за потребе Машинског факултета у Београду

13.07.2016

14/16 Набавка услуга штампања уџбеника за потребе Машинског факултета у Београду

12.07.2016

05/16 Набавка потрошног материјала за одржавање зграде Машинског факултета у Београду

06.07.2016

13/16 Набавка канцеларијског материјала за потребе Машинског факултета у Београду

01.07.2016.

10/16 Набавка потрошног материјала за одржавање хигијене зграде Машинског факултета у Београду

17.06.2016.

12/16 Набавка клима уређаја за потребе Машинског факултета у Београду

01.06.2016.

11/16 Набавка електричне енергије за потребе потрошача прикљученог на дистрибутивни систем на адреси: Машински факултет Универзитета у Београду, Краљице Марије 16

20.05.2016.

07/16 Набавка услуга мобилне телефоније за потребе Машинског факултета у Београду

18.04.2016.

04/16 Набавка ИТ опреме за потребе Машинског факултета у Београду

16.12.2015.

11/15 Набавка услуга штампања часописа, монографија и другог материјала за потребе Машинског факултета у Београду

13.07.2015.

18/15 Набавка половних моторних возила за потребе Машинског факултета у Београду.

19.06.2015.

15/15 Набавка и испорука тонера за потребе Машинског факултета у Београду

09.06.2015.

12/15 Набавка услуга лекарског прегледа запослених за потребе Машинског факултета у Београду

04.06.2015.

10/15 Набавка ИТ опреме за потребе Машинског факултета у Београду

27.05.2015.

09/15 Набавка услуга штампања уџбеника за потребе Машинског факултета у Београду

08.05.2015.

08/15 Набавка тонера за потребе Машинског факултета у Београду

16.04.2015.

05/15 Набавка електричне енергије за потребе потрошача прикљученог на дистрибутивни систем на адреси: Машински факултет Универзитета у Београду, Краљице Марије 16

20.03.2015.

03/15 Набавка канцеларијског материјала за потребе Машинског факултета у Београду

10.03.2015.

01/15 Набавка потрошног материјала за одржавање хигијене зграде Машинског факултета у Београду

14.10.2014.

16/14 Набавка потрошног материјала за одржавање хигијене зграде Машинског факултета у Београду

23.06.2014.

13/14 Набавка ИТ опреме за потребе Машинског факултета у Београду

15.05.2014.

02/14 Набавка услуга мобилне телефоније за потребе Машинског факултета у Београду

13.05.2014.

06/14 Набавка услуга лекарског прегледа запослених за потребе Машинског факултета у Београду

29.04.2014.

09/14 Набавка кабла у сврху реализације пројекта – Замена електроинсталационих линија за потребе Машинског факултета у Београду

23.04.2014.

05/14 Набавка услуга штампања уџбеника за потребе Машинског факултета у Београду

11.03.2014.

04/14 Набавка канцеларијског материјала за потребе Машинског факултета у Београду

19.02.2014.

03/14 Набавка тонера за потребе Машинског факултета у Београду

03.02.2014.

01/14 Набавка електричне енергије за потребе потрошача прикљученог на дистрибутивни систем на адреси: Машински факултет Универзитета у Београду, Краљице Марије 16

18.12.2013.

16/13 Набавка опреме за Лабораторију за механику флуида Машинског Факултета у Београду

27.11.2013.

14/13 Набавка, испорука и монтажа доњег дела опитне инсталације за калибрацију протокомера и хидромашинске опреме са дизаличним уређајем на Машинском факултету Универзитета у Београду

04.10.2013.

02/13 Набавка средстава за хигијену за потребе Машинског факултета у Београду

10.09.2013.

03/13 Набавка средстава за одржавање зграде за потребе Машинског факултета у Београду

16.07.2013.

10/13 Реконструкција агрегатног постројења и главних напонских водова од трафо станице до разводних ормана у подрумској равни

11.07.2013.

09/13 Санација главне подрумске хоризонталне водоводне мреже у згради Машинског Факултета