Реферати

Одлуком ННВ од 21.11.2002 године, на овој страници се налазе реферати за избор у научна звања на увиду јавности 30 дана.

Одлуком ННВ од 21.11.2002. године, на овој страници се налазе реферати за изборе у звања наставника и сарадника на увиду јавности 30 дана.

Реферати за изборе у звања обавезно морају бити написани ћирилицом.