Реферати

Одлуком ННВ од 21.11.2002 године, на овој страници се налазе реферати за избор у научна звања на увиду јавности 30 дана.

Упутство за писање реферата за избор у звање наставника и сарадника; уз реферат за избор у наставничко звање се обавезно прилаже и Сажетак.
Нова форма Сажетка реферата која се примењује на све конкурсе за изборе у звања наставника расписане почев од 01.10.2016. године

Одлуком ННВ од 21.11.2002. године, на овој страници се налазе реферати за изборе у звања наставника и сарадника на увиду јавности 30 дана.

Реферати за изборе у звања обавезно морају бити написани ћирилицом.