Реферати за избор наставника и сарадника

Реферати 2021.

16.09.2021.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Моторна возила (конкурс објављен 30.06.2021.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Термотехника (конкурс објављен 23.06.) (Реферат, Сажетак)

31.08.2021.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Производно машинство (конкурс објављен 23.06.2021.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Хидрауличне машине и енергетски системи (конкурс објављен 30.06.2021.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Шинска возила (конкурс објављен 21.07.2021.) (Реферат)

08.07.2021.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Отпорност конструкција (конкурс објављен 26.05.2021.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за уже научне области Механизација и Транспортно инжењерство - конструкције и логистика (конкурс објављен 21.04.2021.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Производно машинство (конкурс објављен 26.05.2021.) (Реферат, Сажетак)

17.06.2021.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Термотехника (конкурс објављен 21.04.2021.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за уже научне области Механизација и Транспортно инжењерство - конструкције и логистика (конкурс објављен 03.03.2021.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Информационе технологије у машинству за предмете на модулу за Машинство и информационе технологије (конкурс објављен 21.04.2021.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Бродоградња (конкурс објављен 31.03.2021.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Производно машинство (конкурс објављен 28.04.2021.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за уже научне области Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање са нацртном геометријом (конкурс објављен 28.04.2021.) (Реферат)

20.05.2021.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Технологија материјала - машински материјали, заваривање и сродни поступци (конкурс објављен 21.04.2021.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Производно машинство (конкурс објављен 03.03.2021.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Производно машинство (конкурс објављен 10.03.2021.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Термотехника (конкурс објављен 10.03.2021.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Термомеханика (конкурс објављен 31.03.2021.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Термоенергетика за групу предмета Топлотне турбомашине и термоенергетска постројења (конкурс објављен 31.03.2021.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Термоенергетика за групу предмета Топлотне турбомашине и термоенергетска постројења (конкурс објављен 31.03.2021.) (Реферат)

22.04.2021.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Биомедицинско инжењерство (конкурс објављен 10.03.2021.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за уже научне области Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање са нацртном геометријом (конкурс објављен 03.02.2021.) (Реферат)

08.04.2021.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Војно машинсво - системи наоружања (конкурс објављен 03.02.2021.) (Реферат, Сажетак)

25.02.2021.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Производно машинство (конкурс објављен 02.12.2020.) (Реферат, Сажетак)

11.02.2021.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Аутоматско управљање (конкурс објављен 23.12.2020.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Хидрауличне машине и енергетски системи (конкурс објављен 23.12.2020.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Војно машинство - системи наоружања (конкурс објављен 23.12.2020.) (Реферат)

22.01.2021.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Пољопривредно машинство (конкурс објављен 02.12.2020.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Отпорност конструкција (конкурс објављен 09.12.2020.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Аутоматско управљање (конкурс објављен 23.12.2020.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Опште машинске конструкције (конкурс објављен 23.12.2020.) (Реферат)

Реферати 2020.

10.12.2020.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Електротехника (конкурс објављен 09.09.2020.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Мотори (конкурс објављен 21.10.2020.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Механика (конкурс објављен 11.11.2020.) (Реферат)

23.11.2020.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Термомеханика (конкурс објављен 30.09.2020.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Индустријско инжењерство (конкурс објављен 09.09.2020.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Процесна техника (конкурс објављен 09.09.2020.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Математика (конкурс објављен 09.09.2020.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Ваздухопловство (конкурс објављен 23.09.2020.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Механика флуида (конкурс објављен 23.09.2020.) (Реферат)

22.10.2020.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Производно машинство (конкурс објављен 09.09.2020.) (Реферат)

08.10.2020.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Производно машинство (конкурс објављен 09.09.2020.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Моторна возила (конкурс објављен 09.09.2020.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Аутоматско управљање (конкурс објављен 01.07.2020.) (Реферат)

17.09.2020.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Производно машинство (конкурс објављен 01.07.2020.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Производно машинство (конкурс објављен 01.07.2020.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Војно машинство - системи наоружања (конкурс објављен 01.07.2020.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Математика (конкурс објављен 08.07.2020.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Термотехника (конкурс објављен 01.07.2020.) (Реферат)

31.08.2020.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за уже научне области Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање са нацртном геометријом (конкурс објављен 01.07.2020.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за уже научне области Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање са нацртном геометријом (конкурс објављен 01.07.2020.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за уже научне области Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање са нацртном геометријом (конкурс објављен 10.06.2020.) (Реферат)

09.07.2020.

 • Реферат Комисије о пријављеном кандидату за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Информационе технологије у машинству. Реферат, Сажетак
 • Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звањe редовног професора за ужу научну област Производно машинство. Реферат, Сажетак

25.06.2020.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Производно машинство (конкурс објављен 11.03.2020.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Мотори (конкурс објављен 19.02.2020.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Отпорност конструкција (конкурс објављен 20.05.2020.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Термотехника (конкурс објављен 20.05.2020.) (Реферат)

04.06.2020.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Аутоматско управљање (конкурс објављен 29.01.2020.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Механика (конкурс објављен 19.02.2020.) (Реферат, Сажетак)

21.05.2020.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Термоенергетика за групу предмета Лабораторије за топлотне турбомашине и термоенергетска постројења (конкурс објављен 11.12.2019.) (Реферат, Сажетак)

27.02.2020.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Ваздухопловство (конкурс објављен 25.12.2019.) (Реферат)

13.02.2020.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Моторна возила (конкурс објављен 25.12.2019.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Индустријско инжењерство (конкурс објављен 25.12.2019.) (Реферат)

24.01.2020.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Ваздухопловство (конкурс објављен 06.11.2019.) (Реферат, Сажетак)

23.01.2020.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Ваздухопловство (конкурс објављен 02.10.2019.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Процесна техника (конкурс објављен 11.12.2019.) (Реферат, Сажетак)

09.01.2020.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Бродоградња (конкурс објављен 02.10.2019.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Термоенергетика, за групу предмета Лабораторије за генераторе паре и нуклеарне реакторе (конкурс објављен 23.10.2019.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Бродоградња (конкурс објављен 02.10.2019.) (Реферат, Сажетак)
 • *Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Производно машинство (конкурс објављен 23.10.2019.) (Реферат, Сажетак)

Реферати 2019

26.12.2019.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Ваздухопловство (конкурс објављен 30.10.2019.) (Реферат, Сажетак)

02.12.2019.

 • Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Биомедицинско инжењерство (Реферат), (Сажетак)
 • Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Механика флуида (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Механика,(Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Механика(Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Ваздухопловство (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Математика(Реферат, Сажетак)

04.07.2019.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Процесна техника (конкурс објављен 22.05.2019.) (Реферат, Сажетак)

13.06.2019.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Производно машинство (конкурс објављен 15.05.2019.) (Реферат, Сажетак)

09.05.2019.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Процесна техника (конкурс објављен 20.03.2019.) (Реферат, Сажетак)

11.04.2019.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Ваздухопловство (конкурс објављен 13.02.2019.) (Реферат, Сажетак)

14.03.2019.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Војно машинство - системи наоружања (конкурс објављен 16.01.2019.) (Реферат, Сажетак)

08.02.2019.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Технологија материјала - погонски материјали и сагоревање (Реферат), (Сажетак)
 • Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област друштвено-економске науке (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за ужу научну област Информационе технологије у машинству,(Реферат)

Реферати 2018

27.12.2018.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Опште машинске конструкције (конкурс објављен 07.11.2018.) (Реферат, Сажетак)

07.12.2018.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Опште машинске конструкције (конкурс објављен 24.10.2018.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Механика (конкурс објављен 24.10.2018.) (Реферат)

19.11.2018.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Отпорност конструкција (конкурс објављен 10.10.2018.) (Реферат)

18.10.2018.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Моторна возила (конкурс објављен 12.09.2018.) (Реферат)

11.10.2018.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Опште машинске конструкције (конкурс објављен 06.06.2018.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Хидрауличне машине и енергетски системи (конкурс објављен 06.06.2018.) (Реферат, Сажетак)

20.09.2018.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Процесна техника (конкурс објављен 06.06.2018.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за уже научне области Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање са нацртном геометријом (конкурс објављен 20.06.2018.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Математика (конкурс објављен 23.05.2018.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Информационе технологије у машинству за предмете на модулу за Машинство и информационе технологије (конкурс објављен 20.06.2018.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Производно машинство (конкурс објављен 01.08.2018.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Инжењерско цртање са нацртном геометријом (конкурс објављен 01.08.2018.) (Реферат)

13.07.2018.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Ваздухопловство (конкурс објављен 06.06.2018.) (Реферат, Сажетак)

28.06.2018.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Индустријско инжењерство (конкурс објављен 23.05.2018.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Процесна техника (конкурс објављен 23.05.2018.) (Реферат)

14.06.2018.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Мотори (конкурс објављен 21.03.2018.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Индустријско инжењерство (конкурс објављен 02.05.2018.) (Реферат)

31.05.2018.

 • Реферат Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс објављен у листу „Послови“ 21.03.2018. за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Механика флуида. реферат, сажетак
 • Реферат Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс објављен у листу „Послови“ од 28.02.2018. за избор асистента за ужу научну област Опште машинске конструкције. реферат
 • Реферат Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс објављен у листу „Послови“ 21.03.2018. од за избор у звањe асистента за ужу научну област Бродоградња. реферат
 • Реферат комисије о пријављеним кандидатима на конкурс објављен у листу „Послови“ од 04.04.2018. за избор асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу научну област Процесна техника. реферат

10.05.2018.

 • Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног наставника у звање редовног професора на неодређено време са пуним радним временом, за ужу научну област Механика.(конкурс објављен 21.03.2018. у листу „Послови“, бр. 769), реферат, сажетак
 • Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област Опште машинске конструкције (конкурс, објављен 21.03.2018. у листу „Послови“ бр.769),реферат,сажетак
 • Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за уже научне области Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање са нацртном геометријом(конкурс објављен 04.04.2018. у листу „Послови“ број 771-772),реферат

27.04.2018.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за уже научне области Механизација и Транспортно инжењерство - конструкције и логистика (конкурс објављен 14.02.2018.) (Реферат)

26.04.2018.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Механика (конкурс објављен 21.03.2018.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Механика (конкурс објављен 21.03.2018.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Математика (конкурс објављен 28.02.2018.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за уже научне области Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање са нацртном геометријом (конкурс објављен 21.03.2018.) (Реферат, Сажетак)

12.04.2018.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Војно машинство - системи наоружања (конкурс објављен 28.02.2018.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Термомеханика (конкурс објављен 27.12.2017.) (Реферат, Сажетак)

29.03.2018.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област Шинска возила (конкурс објављен 28.02.2018.) (Реферат, Сажетак)

15.03.2018.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за уже научне области Механизација и Транспортно инжењерство - конструкције и логистика (конкурс објављен 27.12.2017.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Термомеханика (конкурс објављен 27.12.2017) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Ваздухопловство (конкурс објављен 24.01.2018.) (Реферат, Сажетак)

27.02.2018.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Термомеханика (конкурс објављен 15.11.2017.) (Реферат)

22.02.2018.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за уже научне области Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање са нацртном геометријом (конкурс објављен 06.12.2017.)(Реферат, Сажетак)

18.01.2018.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област Хидрауличне машине и енергетски системи (конкурс објављен 06.09.2017.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област Мотори (конкурс објављен 15.11.2017.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Термотехника (конкурс објављен 06.12.2017.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор два асистента за ужу научну област Термоенергетика за групу предмета Топлотне турбомашине и термоенергетска постројења (конкурс објављен 06.12.2017.) (Реферат)

Реферати 2017

21.12.2017.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Аутоматско управљање (конкурс објављен 08.11.2017.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Технологија материјала - машински материјали и заваривање и сродни поступци (конкурс објављен 25.10.2017.) (Реферат)

08.12.2017.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Аутоматско управљање (конкурс објављен 25.10.2017.) (Реферат)

30.11.2017.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област Бродоградња (конкурс објављен 27.09.2017.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област Бродоградња (конкурс објављен 06.09.2017.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Отпорност конструкција (конкурс објављен 25.10.2017.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Опште машинске конструкције (конкурс објављен 25.10.2017.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Производно машинство (конкурс објављен 25.10.2017.) (Реферат)

16.11.2017

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Опште машинске конструкције (конкурс објављен 27.09.2017.) (Реферат, Сажетак)

14.11.2017

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област Аутоматско управљање (конкурс објављен 27.09.2017.) (Реферат, Сажетак)

10.11.2017

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Механика (конкурс објављен 27.09.2017.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Механика флуида (конкурс објављен 27.09.2017.) (Реферат)

24.10.2017

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област Ваздухопловство (конкурс објављен 28.06.2017.) (Реферат, Сажетак)

21.10.2017

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област Технологија материјала - погонски материјали и сагоревање (конкурс објављен 19.07.2017.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област Информационе технологије у машинству (конкурс објављен 28.06.2017.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област Шинска возила (конкурс објављен 19.07.2017.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област Хидрауличне машине и енергетски системи (конкурс објављен 07.06.2017.) (Реферат, Сажетак)

22.09.2017

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Моторна возила (конкурс објављен 24.05.2017.) (Реферат, Сажетак)

02.09.2017.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област Моторна возила (конкурс објављен 07.06.2017.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Механика (конкурс објављен 07.06.2017.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за уже научне области Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање са нацртном геометријом (конкурс објављен 19.07.2017.) (Реферат)

14.07.2017.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Термотехника (конкурс објављен 24.05.2017.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област Опште машинске конструкције (конкурс објављен 26.04.2017.) (Реферат, Сажетак)

23.06.2017.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област Аутоматско управљање (конкурс објављен 21.09.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област Математика (конкурс објављен 26.04.2017.) (Реферат, Сажетак)

02.06.2017.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Индустријско инжењерство (конкурс објављен 05.04.2017.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Енглески језик (конкурс објављен 08.03.2017.) (Реферат, Сажетак)

19.05.2017.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Опште машинске конструкције (конкурс објављен 14.02.2017.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Технологија материјала - погонски материјали и сагоревање (конкурс објављен 14.02.2017.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Термотехника (конкурс објављен 05.04.2017.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Термотехника (конкурс објављен 12.04.2017.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор два асистента за ужу научну област Математика (конкурс објављен 05.04.2017.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Војно машинство - системи наоружања (конкурс објављен 05.04.2017.) (Реферат)

21.04.2017.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Биомедицинско инжењерство (конкурс објављен 08.03.2017.) (Реферат, Сажетак)

03.03.2017.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област Механика флуида (конкурс објављен 04.01.2017.) (Реферат, Сажетак)

10.02.2017.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Ваздухопловство (конкурс објављен 28.09.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Отпорност конструкција (конкурс објављен 28.09.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област Физика (конкурс објављен 23.11.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Процесна техника (конкурс објављен 28.12.2016.) (Реферат, Сажетак)

19.01.2017.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента на модулу за Биомедицинско инжењерство за ужу научну област Биомедицинско инжењерство (конкурс објављен 23.11.2016.) (Реферат, Сажетак)

Реферати 2016

22.12.2016.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Индустријско инжењерство (конкурс објављен 21.09.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Математика (конкурс објављен 31.08.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Механика (конкурс објављен 05.10.2016.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Механика (конкурс објављен 12.10.2016.) (Реферат)

01.12.2016.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Ваздухопловство (конкурс објављен 21.09.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област Моторна возила (конкурс објављен 21.09.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Производно машинство (конкурс објављен 21.09.2016.) (Реферат)

11.11.2016.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Механика (конкурс објављен 21.09.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Моторна возила (конкурс објављен 21.09.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Отпорност конструкција (конкурс објављен 21.09.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за уже научне области Технологија материјала - машински материјали и Заваривање и сродни поступци (конкурс објављен 21.09.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за уже научне области Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање са нацртном геометријом (конкурс објављен 21.09.2016.) (Реферат)

21.10.2016.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за уже научне области Технологија материјала - машински материјали и Заваривање и сродни поступци (конкурс објављен 21.09.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за уже научне области Технологија материјала - Трибологија (конкурс објављен 21.09.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област Отпорност конструкција (конкурс објављен 31.08.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Производно машинство (конкурс објављен 21.09.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Термотехника (конкурс објављен 21.09.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Пољопривредно машинство (конкурс објављен 31.08.2016.) (Реферат)

29.09.2016.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за уже научне области Механизација и Транспортно инжењерство - конструкције и логистика (конкурс објављен 20.07.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Термотехника (конкурс објављен 31.08.2016.) (Реферат, Сажетак)

16.09.2016.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Ваздухопловство (конкурс објављен 29.06.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Опште машинске конструкције (објављен 13.04.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за уже научне области Технологија материјала - машински материјали и Заваривање и сродни поступци (конкурс објављен 29.06.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Термомеханика (конкурс објављен 20.07.2016.) (Реферат, Сажетак)

15.07.2016.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Индустријско инжењерство (конкурс објављен 08.06.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Термотехника (конкурс објављен 08.06.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Производно машинство (конкурс објављен 08.06.2016.) (Реферат, Сажетак)

24.06.2016.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за уже научне области Механизација и Транспортно инжењерство - конструкције и логистика (конкурс објављен 18.05.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Математика (конкурс објављен 13.04.2016.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор два асистента за ужу научну област Мотори (конкурс објављен 13.04.2016.) (Реферат)

03.06.2016.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Производно машинство (конкурс објављен 27.04.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Производно машинство (конкурс објављен 13.04.2016.) (Реферат)

13.05.2016.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област Аутоматско управљање (конкурс објављен 23.03.2016.) (Реферат, Сажетак)

23.04.2016.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Пољопривредно машинство (конкурс објављен 23.03.2016.) (Реферат, Сажетак)

09.04.2016.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Процесна техника (конкурс објављен 02.03.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Војно машинство - системи наоружања (конкурс објављен 24.02.2016.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Моторна возила (конкурс објављен 24.02.2016.) (Реферат)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Моторна возила (конкурс објављен 02.03.2016.) (Реферат)

19.03.2016.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Производно машинство (конкурс објављен 27.01.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Производно машинство (конкурс објављен 27.01.2016.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Ваздухопловство (конкурс објављен 16.09.2015.) (Реферат)

27.02.2016.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Термотехника (конкурс објављен 27.01.2016.) (Реферат)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Информационе технологије у машинству за предмете на модулу за Mашинство и информационе технологије (конкурс објављен 27.01.2016.) (Реферат)

23.01.2016.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Индустријско инжењерство (конкурс објављен 11.11.2015.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област Индустријско инжењерство (конкурс објављен 11.11.2015.) (Реферат, Сажетак)

Реферати 2015

11.12.2015.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Моторна возила (конкурс објављен 03.06.2015.) (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Опште машинске конструкције (конкурс објављен 11.11.2015.) (Реферат)

28.11.2015.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Математика (конкурс објављен 09.09.2015.) (Реферат,Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област Производно машинство (конкурс објављен 21.10.2015.) (Реферат,Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за уже научне области Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање са нацртном геометријом (конкурс објављен 30.09.2015.) (Реферат,Сажетак)

06.11.2015.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област Производно машинство (конкурс објављен 09.09.2015.) (Реферат и Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Електротехника (конкурс објављен 09.09.2015.) (Реферат,Сажетак и Потврда)

16.10.2015.

 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Отпорност конструкција (конкурс објављен 09.09.2015.) (Реферат и Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Војно машинство - системи наоружања (конкурс објављен 09.09.2015.) (Реферат и Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Производно машинство (конкурс објављен 09.09.2015.) (Реферат и Сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Ваздухопловство (конкурс објављен 09.09.2015.) (Извештај комисије)

25.09.2015.

 • Реферат Комисије по конкурсу од 01.07.2015 за избор једног ванредног професора за ужу научну област Ваздухопловство (реферат, сажетак)
 • Реферат Комисије по конкурсу од 15.07.2015 за избор једног асистента за ужу научну област Процесна техника (реферат)

04.09.2015.

 • Реферат Комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Информационе технологије. Конкурс од 15.07.2015. (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по расписаном конкурсу за избор ванредног професора за ужу научну област Термомеханика. Конкурс од 01.07.2015. (Реферат, Сажетак)
 • Реферат Комисије по расписаном конкурсу за избор редовног или ванредног професора за ужу научну област Механика. Конкурс од 15.07.2015. (Реферат, Сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Аутоматско управљање. Конкурс од 03.06.2015. (Реферат)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Информационе технологије у машинству. Конкурс од 15.07.2015. (Реферат)

09.07.2015.

 • Реферат Комисије по расписаном конкурсу за избор доцента или ванредног професора за ужу научну област Производно машинство. Конкурс од 03.06.2015. (Реферат, Сажетак)

25.06.2015.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор ванредног или редовног професора за ужу научну област Електротехника. Конкурс од 13.05.2015. (Реферат, Сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Електротехника. Конкурс од 13.05.2015. (Реферат)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Бродоградња. Конкурс од 20.05.2015. (Реферат)

11.06.2015.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор редовног или ванредног професора за ужу научну област Ваздухопловство. Конкурс од 20.05.2015. - Реферат (сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор редовног или ванредног професора за ужу научну област Механика флуида. Конкурс од 25.03.2015. - Реферат (сажетак)

28.05.2015.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Процесна техника. Конкурс од 22.04.2015. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Процесна техника. Конкурс од 19.11.2014. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Опште машинске конструкције. Конкурс од 11.03.2015. - Реферат (Картон, сажетак)

14.05.2015.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор редовног или ванредног професора за ужу научну област Термотехника. Конкурс од 08.04.2015. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента или ванредног професора за ужу научну област Аутоматско управљање. Конкурс од 11.03.2015. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Технологија материјала - машински материјали и Заваривање и сродни поступци. Конкурс од 11.03.2015. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Механизација. Конкурс од 11.03.2015. - Реферат (Картон, сажетак)

30.04.2015.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Мотори. Конкурс од 11.03.2015. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Индустријско инжењерство. Конкурс од 18.02.2015. - Реферат (Картон, сажетак)

03.04.2015.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор ванредног или редовног професора за ужу научну област Технологија материјала – Машински материјали. Конкурс од 19.11.2014. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор ванредног или редовног професора за ужу научну област Ваздухопловство. Конкурс од 21.01.2015. - Реферат (Картон, сажетак)

20.03.2015.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Механика. Конкурс од 18.02.2015. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Друштвено економске науке. Конкурс од 28.01.2015. - Реферат (Картон, сажетак)

06.03.2015.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Термомеханика. Конкурс од 31.12.2014. - Реферат (Картон, сажетак)

20.02.2015.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Технологија материјала - машински материјали и Заваривање и сродни поступци. Конкурс од 21.01.2015. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Аутоматско управљање. Конкурс од 21.01.2015. - Реферат (Картон, сажетак)

11.02.2015.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Аутоматско управљање. Конкурс од 31.12.2014. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор у звање доцента или ванредног професора за ужу научну област Бродоградња. Конкурс од 03.12.2014. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор у звање наставника страног језика за наставни предмет Страни језик за ужу научну област Енглески језик. Конкурс од 19.11.2014. - Реферат (Картон, сажетак)

23.01.2015.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Опште машинске конструкције. Конкурс од 03.12.2014. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор редовног или ванредног професора за ужу научну област Ваздухопловство. Конкурс од 17.12.2014. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Процесна техника. Конкурс од 31.12.2014. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Ваздухопловство. Конкурс од 24.12.2014. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Термоенергетика. Конкурс од 22.10.2014. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Ваздухопловство. Конкурс од 17.12.2014. - Реферат (Картон, сажетак)

Реферати 2014

29.12.2014.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор два доцента за ужу научну област Бродоградња. Конкурс од 03.12.2014. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Термоенергетика. Конкурс од 22.10.2014. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента или ванредног професора за ужу научну област Електротехника. Конкурс од 08.10.2014. - Реферат (Картон, сажетак)

28.11.2014.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Механика. Конкурс од 05.11.2014. - Реферат (Картон, сажетак)

14.11.2014.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор два асистента за ужу научну област Термоенергетика. Конкурс од 01.10.2014. - Реферат (Картон, сажетак)

19.09.2014.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Процесна техника. Конкурс од 27.08.2014. - Реферат (Картон, сажетак)

09.09.2014.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Математика - Рачунарство. Конкурс од 11.06.2014. - Реферат (Картон, сажетак)

04.07.2014.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор ванредног или редовног професора за ужу научну област Термомеханика. Конкурс од 14.05.2014. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Oтпорност конструкција. Конкурс од 28.05.2014. - Реферат (Картон, сажетак)

19.06.2014.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Термотехника. Конкурс од 14.05.2014. - Реферат (Картон, сажетак)

29.04.2014.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Технологија материјала – погонски материјали и сагоревање. Конкурс од 05.03.2014. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Термомеханика. Конкурс од 19.02.2014. - Реферат (Картон, сажетак)

21.03.2014.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Производно машинство. Конкурс од 12.02.2014. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање са нацртном геометријом. Конкурс од 12.02.2014. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Математика-рачунарство. Конкурс од 18.12.2013. - Реферат, (Картон, сажетак)

24.02.2014.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Термомеханика. Конкурс од 27.11.2013. - Реферат (Картон, сажетак)

07.02.2014.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Математика - рачунарство. Конкурс од 09.10.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Биомедицинско инжењерство. Конкурс од 18.12.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Ваздухопловство. Конкурс од 11.12.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Ваздухопловство. Конкурс од 11.12.2013. - Реферат (Картон, сажетак)

24.01.2014.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента или ванредног професора за ужу научну област Ваздухопловство. Конкурс од 11.12.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Механика. Конкурс од 18.12.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Теорија механизама и машина и инжењерско цртање са нацртном геометријом. Конкурс од 18.12.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Механика. Конкурс од 18.12.2013. - Реферат (Картон, сажетак)

Реферати 2013

27.12.2013.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Производно машинство. Конкурс од 27.11.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Производно машинство. Конкурс од 27.11.2013. - Реферат (Картон, сажетак)

13.12.2013.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор ванредног или редовног професора за ужу научну област Шинска возила. Конкурс од 18.09.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Пољопривредно машинство. Конкурс од 30.10.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Процесна техника. Конкурс од 09.10.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Пољопривредно машинство. Конкурс од 06.11.2013. - Реферат (Картон, сажетак)

29.11.2013.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Опште машинске конструкције. Конкурс од 06.11.2013. - Реферат (Картон, сажетак)

15.11.2013.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор редовног професора за ужу научну област Техничка физика. Конкурс од 18.09.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Процесна техника. Конкурс од 09.10.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Термотехника. Конкурс од 25.09.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Бродоградња. Конкурс од 25.09.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Термотехника. Конкурс од 09.10.2013. - Реферат (Картон, сажетак)

18.10.2013.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Хидрауличне машине и енергетски системи. Конкурс од 18.09.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Теорија механизама и машина и инжењерско цртање са нацртном геометријом. Конкурс од 18.09.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор редовног професора за ужу научну област Математика– Рачунарство. Конкурс од 18.09.2013. - Реферат (Картон, сажетак)

04.10.2013.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор ванредног или редовног професора за ужу научну област Механика флуида. Конкурс од 17.07.2013. - Реферат (Картон, сажетак)

20.09.2013.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор ванредног или редовног професора за ужу научну област Механизација. Конкурс од 05.06.2013. - Реферат (Картон, сажетак)

06.09.2013.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Механика флуида. Конкурс од 17.07.2013. - Реферат (Картон, сажетак)

12.07.2013.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Математика-Рачунарство. Конкурс од 15.05.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Математика-Рачунарство. Конкурс од 05.06.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор редовног или ванредног професора за ужу научну област Друштвено-економске науке. Конкурс од 05.06.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Механика. Конкурс од 05.06.2013. - Реферат (Картон, сажетак)

28.06.2013.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Железничко машинство. Конкурс од 05.06.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Војно машинство – системи наоружања. Конкурс од 05.06.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Мотори. Конкурс од 15.06.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента или ванредног професора за ужу научну област Опште машинске конструкције. Конкурс од 24.04.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор ванредног професора за ужу научну област Механика. Конкурс од 15.05.2013. - Реферат (Картон, сажетак)

14.06.2013.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Теорија механизама и машина и инжењерско цртање са нацртном геометријом. Конкурс од 15.05.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Моторна возила. Конкурс од 24.04.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор редовног или ванредног професора за ужу научну област Термотехника. Конкурс од 24.05.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Термотехника. Конкурс од 24.04.2013. - Реферат (Картон, сажетак)

31.05.2013.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Механика флуида. Конкурс од 24.04.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Војно машинство - системи наоружања. Конкурс од 24.04.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Производно машинство. Конкурс од 24.04.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Бродоградња. Конкурс од 03.04.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Мотори. Конкурс од 24.04.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Војно машинство - системи наоружања. Конкурс од 24.04.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор ванредног професора или доцента за ужу научну област Механика. Конкурс од 24.04.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Мотори. Конкурс од 24.04.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Технологија материјала - Машински материјали. Конкурс од 24.04.2013. - Реферат (Картон, сажетак)

10.05.2013.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор редовног професора за ужу научну област Математика-Рачунарство. Конкурс од 20.03.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор редовног или ванредног професора за ужу научну област Теорија механизама и машина и инжењерско цртање са нацртном геометријом. Конкурс од 20.03.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор ванредног професора за ужу научну област Термомеханика. Конкурс од 20.03.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Механизација. Конкурс од 20.03.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Теорија механизама и машина и инжењерско цртање са нацртном геометријом. Конкурс од 20.03.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Математика- Рачунарство. Конкурс од 20.03.2013. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Механика. Конкурс од 03.04.2013. - Реферат (Картон, сажетак)

05.04.2013.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Термомеханика. Конкурс од 26.12.2012. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Производно машинство. Конкурс од 03.01.2013. - Реферат (Картон, сажетак)

22.02.2013.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Опште машинске конструкције. Конкурс од 26.12.2012. - Реферат (Картон, сажетак)

11.02.2013.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор ванредног професора или редовног професора за ужу научну област Физика. Конкурс од 14.11.2012. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Хидрауличне машине и енергетски системи. Конкурс од 19.12.2012. - Реферат (Картон, сажетак)

25.01.2013.

 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор редовног професора за ужу научну област Процесна техника. Конкурс од 18.11.2012. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Бродоградња. Конкурс од 28.11.2012. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор редовног професора за ужу научну област Индустријско инжењерство. Конкурс од 28.11.2012. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Хидрауличне машине и енергетски системи. Конкурс од 19.12.2012. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор ванредног професора за ужу научну област Техничка физика. Конкурс од 10.10.2012. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Аутоматско управљање. Конкурс од 28.11.2012. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор асистента за ужу научну област Механизација. Конкурс од 14.11.2012. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор доцента за ужу научну област Мотори. Конкурс од 26.12.2012. - Реферат (Картон, сажетак)
 • Реферат комисије по расписаном конкурсу за избор ванредног професора за ужу научну област Моторна возила. Конкурс од 28.11.2012. - Реферат (Картон, сажетак)