Аналитичке методе у инжењерском пројектовању

ID: 3696
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Петровић М. Милица
извођачи: Петровић М. Милица
контакт особа: Петровић М. Милица
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

циљ

Овај курс ће омогућити студентима да схвате да дизајн подразумева синтезу параметара који утичу на пројектно решење. Студенти ће припремити пројектну спецификацију у складу са захтевима купца. Затим се прелази на припрему извештаја који омогућава анализу могућих пројектних решења, евалуацију трошкова и показатеље како предложени пројекат задовољава спецификацију купца. Очекује се да ће студенти у току пројектовања процеса у потпуности користити одговарајуће информационе и комуникационе технологије. Циљ курса је проучавање процеса пројектовања у целини, од дефиниције проблема преко концептуализације до отелотворења и реализације.

исход

Након успешног завршетка овог курса студент ће: 1. Бити у стању да припреми спецификацију пројекта који задовољава захтеве купаца; 2. Бити ​​у стању да анализира могућа пројектна решења и припрема завршни извештај; 3. Разумети како се компјутерски заснована технологија користи у процесу пројектовања.

садржај теоријске наставе

Захтеви купца: сви релевантни детаљи у вези са захтевима купаца се идентификују и наводе, на пример естетика, функције, перформансе, одрживост, трошкови, рокови и производни параметри; сви релевантни прописи, стандарди и смернице су идентификовани. Параметри пројетовања: импликације спецификације параметара и захтеваних се идентификују и упарују, процењује се ниво ризика у вези са сваким значајним параметром. Пројектне информације: све релевантне информације се извлаче из одговарајућих референтних извора; технике и технологије које се користе у сличним производима или процесима се идентификују, употреба нових технологија се наводи где је то примерено; релевантни стандарди и закони су идентификовани и примењују се. Пројектна спецификација се провера према захтевима купаца.

садржај практичне наставе

Примери примене аналитичких метода пројектовања. Пројектовање производа/процеса/система на бази аксиоматске теорије пројектовања. Примена аксиоматског пројектовања у области производње. Постављање функционалних захтева за технолошки систем. Пројектовање за производњу, пројектовање технолошких процеса и интелигентних машина. Интелигентни систем за пројектовање технолошких система. Израда пројекта. Консултације везане за израду пројекта. Софтверски пакети за аксиоматско пројектовање. Примери пројектовања са аспекта ергономије. Дискусије и радионице.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

(1) I-TRIZ Innovation WorkBench – a comprehensive software tool for inventive problem solving. (2) I-TRIZ Ideation Brainstorming – a simplified tool for solving problems of light to medium complexity. (3) Axiomatic design software.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 4
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 6

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 15
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 35
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

B. Babic, (1994) FLEXY–INTELLIGENT EXPERT SYSTEM FOR FMS DESIGN, Intelligent Manufacturing Systems Series, Book 5, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering;; N. P. Suh, (1990) THE PRINCIPLES OF DESIGN, Oxford University Press, New York;; G. J. Park, (2007) ANALYTIC METHODS FOR DESIGN PRACTICE, Springer Verlag, London; ;