Календар наставе и испита школске 2019/2020. године

У календаре су унете измене због ванредног стања уведеног 15. марта 2020. године.