Распоред предавања за школску 2019/2020. годину

Пролећни семестар

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

I год. распоред за обавезне предмете
II год. распоред за обавезне предмете
III год. распоред за обавезне предмете

Изборни предмети: 4.4, 6.3, 6.4
Рачунарске сале: 30, 453, 456, 457, 458, 459

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Настава из предмета Одабарана поглавља из механика флуида почеће у среду 04.03.2020.г. у 16. часова у сали 104. Настава из предмета Одабрана поглавља из механике почеће у петак 06.03.2020.г. у 17. часова у сали 104.