Распоред предавања за школску 2020/2021. годину

Јесењи семестар

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

I год. распоред за обавезне предмете
II год. распоред за обавезне предмете
III год. распоред за обавезне предмете

Изборни предмети: 3.5, 5.4, 5.5
Рачунарске сале: 30, 453, 456, 457, 458, 459

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ИНДУСТРИЈА 4.0

МАС - Индустрија 4.0

Рачунарскa салa: 458

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Распоред наставе на докторским студијама можете погледати у следећем документу: распоред ДАС.