Распоред предавања за школску 2023/2024. годину

Пролећни семестар

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

I год. распоред за обавезне предмете
II год. распоред за обавезне предмете
III год. распоред за обавезне предмете

Изборни предмети: 2.2, 4.4, 6.3, 6.4
Рачунарске сале: 324, 453, 454, 456, 457, 458, 459

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ИНДУСТРИЈА 4.0

МАС - Индустрија 4.0

Изборни предмети: 2.4, 2.5, 4.1
Рачунарскa салa: 324, 454, 458

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Распоред за пролећни семестар ће бити накнадно објављен!