Распоред предавања за школску 2019/2020. годину

Јесењи семестар

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

I год. распоред за обавезне предмете
II год. распоред за обавезне предмете
III год. распоред за обавезне предмете

Изборни предмети: 3.5, 5.4, 5.5
Рачунарске сале: 453, 456, 457, 458, 459

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Настава на докторским академским студијама у школској 2019/2020.г. почиње у петак 1.11.2019.године према распореду:
Петак у 17:00 ч, Линеарна алгебра;
Петак у 19:00 ч, ОМНИР;
Субота у 08:00 ч, Парцијалне диференцијалне једначине;
Субота у 10:00 – 14:00 ч, Нумеричке методе.

Настава ће се одржавати у учионици 104.