Завршни предмет

ID: 0361
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: .
извођачи: Алексендрић С. Драган, Анђелић М. Нина, Аранђеловић Д. Иван, Бајц С. Тамара, Бакић М. Гордана, Балаћ М. Игор, Бањац Б. Милан, Бенгин Ч. Александар, Благојевић А. Иван, Божић О. Иван, Бугарић С. Угљеша, Буљак В. Владимир, Васић-Миловановић И. Александра, Вег А. Емил, Венцл А. Александар, Воротовић С. Горан, Гашић М. Влада, Генић Б. Србислав, Гњатовић Б. Небојша, Гојак Д. Милан, Грбовић М. Александар, Давидовић С. Никола, Димић Р. Александар, Ђукић З. Милош, Елек М. Предраг, Живановић Т. Саша, Жуњић Г. Александар, Златановић Ј. Иван, Зрнић Ђ. Ненад, Иванов Д. Тони, Ивошевић М. Милош, Јаковљевић Б. Живана, Јанковић З. Новица, Јевтић Т. Дејан, Јели В. Зорана, Јефтић Д. Бранислава, Јовановић В. Владимир, Јовановић Ж. Радиша, Јововић М. Александар, Карличић В. Никола, Китановић Н. Марко, Кнежевић М. Драган, Кокотовић М. Бранко, Коларевић М. Ненад, Коматина С. Мирко, Костић А. Иван, Костић П. Оливера, Лазаревић П. Михаило, Лазић В. Драган, Лазовић М. Горан, Лазовић-Капор М. Татјана, Лечић Р. Милан, Лукић М. Петар, Лучанин Ј. Војкан, Манић Г. Небојша, Маринковић Б. Александар, Марковић Д. Милош, Матија Р. Лидија, Милановић Д. Драган, Миливојевић М. Александар, Миливојевић С. Сања, Милић Б. Срђан, Милићев С. Снежана, Милковић Д. Драган, Милованчевић М. Урош, Милош В. Марко, Милошевић-Митић О. Весна, Миљковић Ђ. Зоран, Мисита Ж. Мирјана, Митић Р. Саша, Митровић Р. Ненад, Михајловић Н. Иван, Мишковић З. Жарко, Младеновић М. Горан, Момчиловић В. Никола, Обрадовић О. Марко, Отовић М. Милена, Пековић М. Огњен, Петрашиновић М. Данило, Петровић Љ. Александар, Петровић С. Ана, Петровић В. Милан, Петровић М. Милица, Петровић Б. Небојша, Пјевић Д. Милош, Попконстантиновић Д. Бранислав, Поповић М. Владимир, Поповић Д. Михајло, Поповић Д. Оливера, Поповић Ј. Слободан, Прокић-Цветковић М. Радица, Пузовић М. Радован, Радаковић Ј. Зоран, Радић Б. Дејан, Ракићевић Б. Бранислав, Рибар Н. Срђан, Росић Витас Б. Маја, Рудаковић С. Стефан, Рудоња Р. Неџад, Сворцан М. Јелена, Седак И. Милош, Симоновић М. Александар, Симоновић Д. Војислав, Спасојевић-Бркић К. Весна, Стаменић С. Мирјана, Стаменић В. Зоран, Станковић М. Ивана, Стевановић Д. Владимир, Стевановић Д. Невена, Стојадиновић М. Славенко, Стојиљковић Д. Драгослава, Стојић М. Томислав, Стојићевић Д. Миша, Танасковић Д. Јован, Тодић Н. Ивана, Тодоровић М. Душан, Тодоровић Н. Маја, Тодоровић И. Ружица, Трифковић М. Зоран, Туцаковић Р. Драган, Ћоћић С. Александар, Чантрак С. Ђорђе, Шиниковић Б. Горан
контакт особа: .
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: Катедре

извођења

 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5

циљ

Примена стечених знања и метода на решавању постављених задатака у оквиру изабране области. Задатак се односи на изучавање проблема, његове структуре и сложености и изналажење одговарајућих решења. Студент стиче знање о начину, структури и форми писања пројекта-извештаја који се односи на спроведене активности у оквиру задате теме Завршног предмета. Студент стиче одговарајући ниво знања, вештина и компетенција у домену описа проблематике, спроведених метода и резултата до којих се дошло. Студент стиче и способност да јавно презентује резултате самосталног рада, припремљеног у одговарајућој форми.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Примењују претходно стечена знања из изучаваних области • Препознају структуру задатог проблема, предложи систем анализу и дефинише правце његовог решавања • На основу самосталног коришћења литературе, проширују знања из области изабране задате теме • Укратко опише решење постављеног задатка и самостално исто презентује • Комуницирају ефикасно са инжењерском заједницом и друштвом у целини.

садржај теоријске наставе

Формира се појединачно у складу са облашћу која је обухваћена темом Завршног предмета. Студент у договору са предметним наставником дефинише задатак из којег проистичу потребна стечена теоријска знања и евентуално нова која мора стећи да би решио постављени задатак.

садржај практичне наставе

Садржај практичне наставе подразумева имплементацију стечених знања кроз лабораторијска вежбања, Стучну праксу Б и стручне посете предузећима-фабрикама, у домену теме Завршног предмета.

услов похађања

Положен испит из предмета из којег се ради Завршни предмет.

ресурси

Постојећа лабораторијска опрема, уџбеничка и библиотечка литература.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Актуелна уџбеничка литература и часописи из области теме Завршног предмета;