Милош Д. Пјевић

др Милош Д. Пјевић, доцент
катедра за производно машинство
кабинет: 257
мејл адреса: mpjevic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 438; директан 3302-438

термини за пријем студената

Понедељак, 13 - 14 часова, кабинет 257/3

предмети

истраживачка област

Технологије резањем (микро, мезо, микро), Адитивне технологије, Технологије пластичног деформисања, МКЕ анализа

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду, Машински факултет, инжењер машинства, 2011; Универзитет у Београду, Машински факултет, мастер инжењер машинства, 2013; Универзитет у Београду, Машински факултет, доктор наука - машинско инжењерство, 2019.

публикације, признања, награде

Поповић М, Пјевић М, Алати за обликовање лима - Практикум за моделирање делова и алата у програму Creo Parametric, ISBN: 978-86-6060-065-5, Универзитет у Београду - Машински факултет, 2021.

чланства у научним и стручним организацијама