Александар М. Симоновић

др Александар М. Симоновић, редовни професор
катедра за ваздухопловство
кабинет: 113/1
мејл адреса: asimonovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 345; 242; директан 3302-242

термини за пријем студената

Среда, 13:00h

предмети

Адаптивне структуре
Аероеластичност
Ваздухопловни пропулзори
Ветротурбине
Ветротурбине 2
Завршни предмет - Ветротурбине
Замор и процена века ваздухопловних конструкција
Композитне конструкције
Лаке и композитне конструкције
МКЕ анализе
Наоружање ваздухоплова
Нумеричке анализе структура
Одабрана поглавља из аероеластичности
Одабрана поглавља из ветротурбина
Одабрана поглавља из интеракције флуида и структуре
Одабрана поглавља из конпозитних конструкција ваздухоплова
Одабрана поглавља из наоружања ваздухоплова
Одабрана поглавља из прорачунске аеродинамике
Одабрана поглавља из структуралне анализе ваздухоплова
Оптимизација ваздухопловних конструкција
Посебна поглавља из прорачунске аеродинамике
Прорачунска аеродинамика
Прорачунска динамика флуида објеката и возила
Прорачунске методе у ваздухопловству
Стручна пракса М - МЕХ
Теорија еластичности
Увод у инжењерске симулације
Хеликоптери

истраживачка област

образовање, стручна спрема

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама