Нумеричке анализе структура

ID: 3255
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Симоновић М. Александар
извођачи: Симоновић М. Александар
контакт особа: Симоновић М. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Овладавање теоријским поставкама и применом напредних метода нумеричких анализа структура. Развој креативних способности приступа решавању научно-истраживачких и нестандардних инжењерских проблема употребом напредних нумеричких метода анализе структура.

исход

Широко поље проблема структуралне анализе је покривено савременим нумеричким методама. Обухваћене напредне нумеричке методе структуралне анализе омогућавају решавање проблема анализе структура различитих типова и материјала.

садржај теоријске наставе

Принципи, једначине и означавање. Једначине еластичности, еластопластични материјали, вископластични материјали. Решеткасте структуре и њихови елементи. Линијски елементи и закривљени гредни елементи. Плоче и љуске. Запремински проблеми. Линеарна динамика и стабилност. Принудне вибрације линеарних система. Полуаналитичке методе. Примена методе коначних елемената у решавању посебних проблема. Нелинеарни проблеми. Коначноелементна дискретизација нелинеарних структура. Нумеричке методе решавања система нелинеарних једначина. Адаптивне технике.

садржај практичне наставе

Садржај практичне наставе прати изложено градиво.

услов похађања

Нема неопходних услова за похађање предмета Нумеричке анализе структура.

ресурси

Simlab - рачунарска лабораторија

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 10
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

G.R. Liu, V.B.C. Tan, X. Han, Computational Methods Part 1, - Springer 2006.; G.R. Liu, V.B.C. Tan, X. Han, Computational Methods Part 2, - Springer 2006.; A.V. Perelmuter, V.I. Slivker, Numerical Structural Analysis - Methods, models and pitfalls, - Springer 2003.; Z.Bittnar, J.Sejnoha., Numerical Methods in Structural Mechanics, -Tomas Telfold 1996.; M. Sathyamoorthy, Nonlinear Analysis of Structures, - CRC Press 1998.;