Катедра за ваздухопловство

Ваздухопловство је мултидисциплинарна техничка област која се бави проблемима реализације и одржавања транспортних средстава која се крећу кроз земљину атмосферу. Ваздухопловно машинство је посебна дисциплина машинског инжењерства у којој се изучавају методе и средства за пројектовање, производњу и одржавање летелица.

Ова катедра је једна од најстаријих на на факултету. До сада је образовала велики број ваздухопловних стручњака који су посао нашли како у Земљи тако и у иностранству. Поред школовања домаћих студената, у оквиру ове катедре се готово перманенто школују и страни студенти.

Паралелно са наставним активностима чланови катедре су увек учествовали и у реализацији различитих пројеката (авиони, једрилице, ракртни мотори, ваздушно-реактивни мотори, хеликоптери,…)

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

предмети катедре

основне академске студије — МИ

WEB пројектовање у машинству
Аеродинамика
Аеродинамичке конструкције
Ветротурбине
Завршни предмет - WEB пројектовање у машинству
Завршни предмет - Аеродинамика
Завршни предмет - Аеродинамичке конструкције
Завршни предмет - Ветротурбине
Завршни предмет - Инжењерске комуникације
Завршни предмет - Информациона интеграција пословних функција
Завршни предмет - Механика лета
Завршни предмет - Основе WEB пројектовања
Завршни предмет - Погон и опрема летелица
Завршни предмет - Пројектовање структуре летелице
Завршни предмет - Софтверско инжењерство
Инжењерске комуникације
Информациона интеграција пословних функција
Механика лета
МКЕ анализе
Основе WEB пројектовања
Основи аеротехнике
Погон и опрема летелица
Пројектовање структуре летелице
Прорачунске методе у ваздухопловству
Софтверско инжењерство
Теорија еластичности
Увод у инжењерске симулације

мастер академске студије — МИ

Авионика
Аеродинамика великих брзина
Аероеластичност
Алгоритми и структуре података
Бионика у дизајну
Ваздухопловни пропулзори
Ветротурбине 2
Виртуелна реалност
Динамика лета
Дистрибуирани системи у машинству
Дистрибуирани системи у машинству
Ексквизиција података
Ексквизиција података у машинству
Композитне конструкције
Методи оптимизације
Наоружање ваздухоплова
Нумеричке методе прорачуна континуалних средина
Одржавање летелица
Перформансе летелица
Примењена аеродинамика
Пројектовање инжењерског софтвера
Пројектовање летелица
Пројектовање помоћу рачунара
Прорачунска аеродинамика
Ракетни мотори
Рачунарска графика и виртуелна стварност
Рачунарске мреже
Системи и управљање летелицама
Структурална анализа
Стручна пракса М - ВАЗ
Стручна пракса М - МИТ
Управљање пројектом и ваздухопловни прописи
Хеликоптери

докторске студије — МИ

Адаптивне структуре
Аеродинамика ротора хеликоптера
Аеропрофили и узгонске површине ваздухоплова
Дигитална форензика
Експериментална аеродинамика
Замор и процена века ваздухопловних конструкција
Изогеометријска анализа
Интеграција ваздухопловних система и опреме
Интеграција паметних актуатора и сензора
Механика лета ваздухоплова
Нумеричке анализе структура
Одабрана поглавља из аеродинамике
Одабрана поглавља из аероеластичности
Одабрана поглавља из ветротурбина
Одабрана поглавља из интеракције флуида и структуре
Одабрана поглавља из композитних конструкција ваздухоплова
Одабрана поглавља из наоружања ваздухоплова
Одабрана поглавља из пропулзије
Одабрана поглавља из прорачунске аеродинамике
Одабрана поглавља из структуралне анализе ваздухоплова
Оптимизација аеродинамичких облика
Оптимизација ваздухопловних конструкција
Посебна поглавља из динамике лета ваздухоплова
Посебна поглавља из примењене аеродинамике
Посебни алгоритми мехатронике
Рачунарско моделирање у машинству
Технологија производње летелица

основне академске студије — ИТМ

Лабораторије, радионице, учионице

Лабораторијски рад студената и научно-истраживачке активности у области ваздухопловства организоване су у оквиру катедре за ваздухопловство и Ваздухопловног института.

Лабораторија за аеротехнику - Аеротунел “Мирослав Ненадовић”
Руководилац лабораторије: проф. др Часлав Митровић

Лабораторија за надзвучну аеродинамику
Руководилац лабораторије: проф. др Александар Бенгин

Лабораторија за опрему и системе ваздухоплова
Руководилац лабораторије: проф. др Небојша Петровић

Лабораторија за пропулзију
Руководилац лабораторије: доц. др Тони Иванов

Лабораторија за конструкцију и чврстоћу
Руководилац лабораторије: в. проф. др Данило Петрашиновић

Лабораторија за аероеластичност
Руководилац лабораторије: проф. др Мирко Динуловић

Лабораторија за прорачунску аеродинамику
Руководилац лабораторије: проф. др Иван Костић

Лабораторија за компјутерску анализу конструкција
Руководилац лабораторије: в. проф. др Александар Грбовић

Лабораторија за композитне конструкције
Руководилац лабораторије: проф. др Александар Симоновић

Лабораторија за компјутерске и информационе технологије
Руководилац лабораторије: доц. др Горан Воротовић