Одабрана поглавља из аеродинамике

ID: 3683
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Костић П. Оливера
извођачи: Костић П. Оливера
контакт особа: Костић П. Оливера
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Упознавање студената са изабраним областима теоријске и експерименталне аеродинамике у хипосоничној, субсоничној, трансоничној, суперсоничној и хиперсоничној области брзина.

исход

Студент ће бити уведен у процедуру апстрактног размишљања и креативног генерисања идеја, у методологију пројектовања и развоја нових летелица које су концепиране на најсавременим технолошким решењима.

садржај теоријске наставе

Особености аеротунелских испитивања у подзвучној, окозвучној, трансоничној и хиперсоничној области брзина. Прорачунске методе у аеродинамици, Изабрана поглавља из теорије граничног слоја и турбулентних струјања. Особености струјања при малим Рејнолдсовим бројевима.

садржај практичне наставе

Моделирање и симулација струјања у савременим програмским пакетима МАТЛАБ, ФЛУЕНТ и др. Симулација параметaра лета у аеротунелима.

услов похађања

Нема посебних услова.

ресурси

Потребни додатни материјали (handouts , поставке задатака, семинарских радова и др.) дају се на web-страницама или умножени на папиру. Електронски материјали већег обима студентима могу бити доступни у непосредном контакту.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 15
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 45
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 45

литература

Т. Драговић, Аеродинамика пројектовања летелица, Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд 1997.; Т. Драговић, Аеродинамика, Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, 1992; З. Рендулић, Аеродинамика, Београд, ВИНЦ 1987.; Б. Рашуо, Утицај зидова трансоничних аеротунела на аеродинамичка испитивања, Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, 1999.;