Механика лета ваздухоплова

ID: 3675
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Пековић М. Огњен
извођачи: Пековић М. Огњен
контакт особа: Пековић М. Огњен
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Упознавање студената са проблематиком сложеног кретања савремених летелица великих брзина у атмосферском и орбиталном лету. Изучаваће се перформансе и екстремни маневри летелица.

исход

Студент стиче довољна теоријска знања да је у стању да самостално може креативно да дефинише екстремне перформансне могућности савремених летелица великих брзина и сва ограничења летних могућности која из тога проистичу.

садржај теоријске наставе

Проблеми механике лета атмосферског и орбиталног лета надзвучним и хиперзвучним брзинама. Перформансе суперсоничних авиона. Енергетске методе прорачуна перформанси летелица. Оптимални програм пењања методом тоталне енергије, најстрмије пењање, минимална потрошња горива. Утицај подвесних терета на перформансе летелица. Супер-маневарске особине борбених авиона. Агилност борбених авиона. Анвелопе лета и поларе оптерећења борбених авиона. Превучени лет и ковит. Понашање авиона у ковиту. Вађење из ковита. Механика лета беспилотних летелица и њихове анвелопе лета.

садржај практичне наставе

Моделирање и симулација лета у програмском пакету МАТЛАБ и Симулинк. Симулација параметра лета у аеротунелима.

услов похађања

Нема специјалних услова

ресурси

Потребни додатни материјали (handouts , поставке задатака, семинарских радова и др.) дају се у eлектронскom облику студентима у непосредном контакту.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 60
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 60

литература

З. Рендулић, Механика лета, Београд, ВИНЦ 1987.; М. Ненадовић, Стабилност и управљивост летелица, I и II део, Машински факултет, Београд, 1981;