Небојша Б. Петровић

др Небојша Б. Петровић, редовни професор
катедра за ваздухопловство
кабинет: 328; 9/9
мејл адреса: npetrovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 245; 282; директан 3302-245

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Опрема и системи летелица, интелигентни актуатори

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1986. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 1993. Машински факултет Универзитета у Београду Др. 1997.

публикације, признања, награде

Преко 50 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима, Монографија

чланства у научним и стручним организацијама

САС – Српско аерокосмотехничко друштво; ICAS – International Council of Aeronautical Science