Интеграција ваздухопловних система и опреме

ID: 3502
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Петровић Б. Небојша
извођачи: Петровић Б. Небојша
контакт особа: Петровић Б. Небојша
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Савремене летелице су изузетно сложене конструкције које се састоје од великог броја подсистема, компоненти и делова. Интеграција подсистема ваздухоплова у функционалну целину као и везе и интеракције међу њима одређују могућности летелице као и квалитет конструкције. Овај курс има за циљ да: - Упознава студената са карактеристикама савремених система ваздухоплова - Прошири знања студената о основним авионским системима: систему за контролу летења, системима контроле мотора горива, хидрауличним и пнеуматским системима, електричним системима... - упозна студената са најмодернијим системима летелица и системима у фази развоја - упозна студената са пројектовањем и развојем система са нагласком на комерцијалним и војним ваздухопловним конструкцијама - истражи авионику савремених летелица и особине и могућности модуларних интегрисаних кокпита

исход

Савладавањем студијског програма, студент стиче: - разумевање основа пројектовања система и њихове архитектуре. - оперативна радна знања о интеграцији подсистема летелице у јединствен систем. - релевантно искуство у примени концепата пројектовања система, процеса и методологија у контексту ваздухопловног инжењерства. - увид у развој нових технологија у ваздухопловству и будуће трендове у системима ваздухоплова

садржај теоријске наставе

-Увод у пројектовање и развој система -Систем управљања летелицом -Системи контроле мотора и горива -Хидраулични и пнеуматски системи -Електрични системи -Систем за пресуризацију и климатизацију -Напредни системи ваздухоплова и технологије у развоју -Интеграција система ваздухоплова: методологија и алати који се користе за интеграцију система ваздухоплова у циљу обезбеђивања система који задовољава корисничке захтеве

садржај практичне наставе

Садржај практичне наставе прати изложено градиво. Студенти се упознају са примерима из индустрије и са практичним проблемима приликом развоја и интеграције појединих система. Моделовањем одређених компоненти система студенти овладавају знањима потребним за рад у струци. Упознавањем са релевантним прописима, стандардима и методама студенти се припремају за рад у струци.

услов похађања

Нема неопходних услова за похађање предмета Интеграција ваздухопловних система и опреме.

ресурси

Simlab - рачунарска лабораторија

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 70

литература

Moir I., Seabridge A., Aircraft Systems: Mechanical, Electrical and Avionics Subsystems Integration, Wiley, 2008; Avionska instrumentacija i integrisani sistemi, EHJ Pallett; Материјали са предавања ( писани изводи са предавања, поставке проблема, смернице за решавање...), 2023.;