Авионика

ID: 0311
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Петровић Б. Небојша
извођачи: Воротовић С. Горан, Петровић Б. Небојша
контакт особа: Петровић Б. Небојша
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

Циљеви предмета су упознавање студената са ваздухоплоном електронском опремом и системима, њиховим функцијама, структурама и принципима рада. Предмет треба да омогући студенту детаљан увид у савремене трендове примене ваздухопловне електронике на летелицама.

исход

Савладавањем предмета студент стиче способности разумевања постојећих решења ваздухопловне електронске опреме и система. Студент стиче знања о структурама различитх типова и различитих изведби ваздухопловне електронске опреме и система . Стечена знања омогућавају студенту који се определи за друге области ваздухопловства да разуме проблематику ваздухопловне електронске опреме и система, а онима који желе да се специјализују за ову проблематику стечена знања представљају темељ даљег рада.

садржај теоријске наставе

Елементи ваздухопловне електронике, АS 15531/MIL-STD-1553B, ARINC 429. Стандарни комерцијални дигитални пренос. Head-Up показивачи, HMD показивачи, Дизајн пилотске кабине. Утицај људског фактора. Батерије,карактеристике, типови. Функције ваздухопловне електронике. Fly-By Wire контрола лета,архитектура система,функционални модови система,контрола пропињања, контрола ваљања, контрола скретања,одржавање система.Навигациони систем. Систем управљања летом,планирање лета,предвиђање путање,прорачун перформанси. Визуализација. Систем упозорења приближавању тла. Систем за избегавање судара. Анализа дизајна. Сертификација ваздухоплпвне електронике. Софтвер,Ada,RTCA DO-178B/EUROCAE ED-12B. Primena,B-777,A330/340,MD-11,F-22

садржај практичне наставе

Практична настава обухвата приказивање примера, анализирање и разговор са студентима у областима које су претходно теоријски представљене. Елементи ваздухопловне електронике, АS 15531/MIL-STD-1553B, ARINC 429. Стандарни комерцијални дигитални пренос. Head-Up показивачи, HMD показивачи. Дизајн пилотске кабине. Батерије,карактеристике, типови. функције ваздухопловне електронике. Fly By Wire контрола лета,архитектура система,функционални модови система,контрола пропињања, контрола ваљања, контрола скретања,одржавање система.Навигациони и комуникациони системи,сателитска комуникација и навигација,ATC.Систем управљања летом,планирање лета, предвиђање путање,прорачун перформанси,TACAN. Визуализација. Систем упозорења приближавању тла. Систем за избегавање судара. Сертификација ваздухоплпвне електронике. Софтвер,Ada,RTCA DO-178B/EUROCAE ED-12B. Primena,B-777,A330/340,MD-11,F-22

услов похађања

Услов похађања предмета је упис студента у семестар у којем се овај предмет предаје.

ресурси

Писани извори са предавања. Писани извори са аудиторних вежби.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Приручник из Авионике, Cary R. Spitzer, RC Press LLC. 2001.; Систем Авионике код Цивилних Ваздухоплова, I.Moir and A.Seabridge;