Ваздухопловство

Ваздухопловство је мултидисциплинарна техничка област која се бави проблемима реализације и одржавања транспортних средстава која се крећу кроз земљину атмосферу. Ваздухопловно машинство је посебна дисциплина машинског инжењерства у којој се изучавају методе и средства за пројектовање, производњу и одржавање летелица.

Аеродинамика и аеродинамичке конструкције се баве проблемима дефинисања спољње форме летелице. Методе које се користе су базиране на механици флуида, односно опструјавања чврстог тела гасом. Структура летелице, која треба да издржи сва предвиђена оптерећења се пројектује применом теорије еластичности, док се проблеми интеракције еластичне структуре летелице са спољним ваздухом решавају применом теорије аероеластичности.

Конструкција летелице је дисциплина која која се бави њеним инжењерским пројектовањем и резултује производном техничком документацијом.

Погон летелица је сегмент ваздухопловства који је мултидисциплинаран, а бави се ваздухопловним и ракетним моторима, без којих летелице не би могле да се крећу. Лет хеликоптера омогућава његов ротор, посебан вид ротационог крила чија се проблематика изучава у области ротора и елиса.

Кретање летелице и њене експлоатационе карактеристике се изучава у области која зове механика лета. Опрема летелица је мултидисциплинарна област у којој се изучавају сложени електро-механички системи који су у функцији лета и намене летелице.

Да би летелица увек била расположива и поуздана неопходно је вршити њено одржавање. Ова проблематика је покривена облашћу одржавање летелица.

Наставни план модула за ваздухопловство

Изборни предмети модула