Индустријско инжењерство

Веб сајт модула: http://ie.mas.bg.ac.rs/

Катедра за Индустријско Инжењерство омогућава студентима да по завршетку студија са великим успехом управљају пословним и производним процесима, развијају моделе прогнозирања и оптимизације, квантификују различите техничке, организационе и људске факторе, на оптималан начин организују и управљају и да то све раде на економски и временски најрационалнији начин. Мисија катедре за Индустријско Инжењерство је да пружи студентима искуствено учење са низом иновација, посете предузећима практичне радионице, и учешће предавача из индустрије, што резултује њиховим брзим и квалитетним запошљавањем и доприноси развоју друштва. Тако су нашим студентима омогућена занимљива и динамична предавања, учење засновано на пракси, учестале понуде за посао из различитих компанија, одлична комуникација са наставним кадром, учествовање на пројектима, учетвовање у организацији различитих догађаја које организује катедра за Индустријско Инжењерство, помоћ у припреми за многобројна такмичења и још много тога. На слици су приказане групе предмета које се изучавају у оквиру катедре за Индустријско инжењерство. industrijsko_inzenjerstvo.jpg

Успех рада катедре за Индустријско Инжењерство као и успех свих студената који су завршили наше усмерење резултат је приступа заснованог на комбинацији три подједнако важна постулата :

  1. практична примена знања,
  2. оријентација на студенте и
  3. континуирани развој.

Дисциплине и алати које изучава Индустријско Инжењерство су применљиви и тражени у оквиру свих области индустрије и то такође чини ово усмерење јединственим.

Наставни план модула за Индустријско инжењерство

Изборни предмети модула