Инжењерска графика и мехатроника

Од школске 2023/2024. године на студијском програму Мастер академске студије – Машинско инжењерство у понуди је нови модул Инжењерска графика и мехатроника (ИГМ).

Наставни план модула Инжењерска графика и мехатроника

Изборни предмети модула Инжењерска графика и мехатроника