Дизајн у машинству

Мастер студије за иновације и дизајн техничких система

За машинце и инжењере свих других техничких факултета!

Дизајн у машинству су мултидисциплинарне мастер студије за иновације техничких система без обзира на област примене и на врсту система. Обухвата методологију долажења до идеје, развој конструкције (инжењерски дизајн) и усклађивање са окружењем у еколошком, естетском, ергономском, биолошком и другим аспектима

Подржавају актуелни тренд развоја који подразумева трансформацију постојећих ТС обогаћивањем електронским и софтверским компонентама у циљу добијања интелигентних хибридних ТС. У будућности ће све више бити базирани на трансвормацији биолошких система у техничке.

Иновације су покретач економског развоја, а недостатак нових производа на тржишту ствара кризна стања. Тренутна ситуација код нас је да се иновацијама баве углавном иноватори наивци. Образовање иноватора на високом нивоу нуди изборни модул за Дизајн у машинству. Треба очекивати експанзију техничких иновација до које могу довести изненадна научна открића и проналасци нових извора енергије. Постојеће “мисаоне баријере” биће “пробијене” уз отварање нових видика. Треба бити спреман за ово стање.

Мобилност студената је једна од основних премиса Болоњског система образовања. Једна од могућности је завршавање различитих нивоа студија на различитим факултетима. Изборни модул за Дизајн у машинству је отворен за B.Sc инжењере свих профила и свих факултета уз буџетско или самофинансирање. Обједињени приступ студија у техници - студије инжењерства, су тренутно тренд у свету.

Наставни план модула за Дизајн у машинству

Изборни предмети модула