Процесна техника и заштита животне средине

Процесна техника – процесно инжењерство је посебна област технике и технологије која обухвата процесе и поступке, постројења, машине и апарате који се користе у производњи и преради полазних материјала у циљу израде широког спектра финалних производа у различитим гранама индустрије. Студије на модулу за процесну технику на Машинском факултету у Београду организоване су да припремају инжењере процесне технике да у пракси раде на развоју, пројектовању и изградњи производних и помоћних постројења, пројектовању, конструисању, изради и монтажи машина и апарата, вођењу производње у постројењима у којима сировине пролазе кроз различите физичке и хемијске процесе обраде у циљу добијања финалних производа у широким областима индустријских процеса и производњи. Дипломирани машински инжењер процесне технике овладаним теоријским и инжењерским знањима, савременим приступом и методама решавања проблема теорије и праксе, оспособљен је да започне и успешно гради професионалну каријеру, као и да даље проширује и продубљује своја знања и стиче више калификације – магистра и доктора техничких наука. Дипломирани машински инжењер процесне технике располаже формалним и високим стварним квалификацијама да успешно обавља послове и задатке:

  • Пројектовања и развоја процеса и сложених постројења процесне и друге индустрије;
  • Конструисања машина, уређаја и апарата процесне технике;
  • Припреме и вођења производње;
  • Припреме и вођења монтаже опреме и индустријских постројења;
  • Одржавања техничких система;
  • Лабораторијских мерења, испитивања и атестирања материјала, производа, машина и апарата;
  • Истраживања, развијања и освајања нових знања у областима теорије и праксе процесне технике;
  • Наставе у средњим, вишим школама и на факултетима;
  • Организације и управљања.

Наставни план модула процесна техника и заштита животне средине

Изборни предмети модула процесна техника и заштита животне средине