Мотори СУС

На модулу за моторе се изучавају све врсте мотора са унутрашњим сагоревањем: ото и дизел, двотактни и четворотактни, са течним и гасовитим горивом и сл. Настава је организована тако да се најпре детаљно разматрају теоријски и стварни радни процеси мотора, почев од термодинамичких и струјних аспеката до математичког моделирања. Затим се изучавају конструкција и прорачун елемената мотора и моторских система (напајање горивом, паљење, натпуњење, хлађење, подмазивање и сл.), специфична мехатроника, опрема и процедуре лабораторијских испитивања, експлоатација и одржавања мотора, као и еколошки аспекати конструкције и експлоатације. У оквиру свих набројаних области максимално је заступљена примена информатичких система (моделирање процеса и чврстоће, електронизација управљања и испитивања).

Наставни план модула Мотори СУС

Изборни предмети модула Мотори СУС