Биомедицинско инжењерство

На модулу за биомедицинско инжењерство (БМИ), кроз обавезне и изборне предмете, студент, будући инжењер биомедицине, обучава се за индивидуални и тимски рад, како на пољу инжењерства тако и на пољу сарадње са лекарима у истраживању и на клиници.

Студенти предавања слушају у савремно опремљеној учионици, а имају и приступ савремено опремљеној лабораторији (Nanolab), у којој кроз вежбе стичу практична знања у руковању инструментима: скенирајућем тунелском микроскопом (STM), микроскопом међуатомских и међумолекуларних сила (AFM), уређајем за прављење танких филмова (CVD), уређајајем за карактеризацију површине материјала, ткива (OMИS), UV-VIS и IR спектрометарима за дијагностику, уређајем за магнетизацију материјала. Ови апарати и уређаји неопходни су за истраживања за израду мастер и докторског рада, а служе и за реализацију истраживачких пројеката.

Инжењер биомедицине је оспособљен да учествује у развоју и изради апарата и уређаја за дијагностику и терапију, изради биомедицинског софтвера, одржаванју опреме, изради клиничких информационих система, и да активно учествује у активностима савремених мултидисциплинарних тимова.

Наставни план модула за Биомедицинско инжењерство

изборни предмети